Een geslaagde 2e bijeenkomst projectgroep FEnEX

Op 22 april j.l. kwam de projectgroep weer bijeen. De highlights van deze 2e bijeenkomst vind je hier.

Onze tweede bijeenkomst had 2 belangrijke thema’s op de agenda:

  1. Het bespreken van het concept voor de gezamenlijke visie op evalueren en examineren, en
  2. Inventariseren wat Stichting Praktijkleren en de scholen hebben aan producten die binnen de gezamenlijke visie passen.

Als eerste is er door de projectgroep een conceptvisie gedeeld over Formatief evalueren & Examineren. In grote lijnen kunnen de projectleden zich vinden in deze conceptvisie. Echter bij alle onderdelen komt het uiteindelijk aan op de uitwerking; hoe de begrippen worden geconcretiseerd. Om dit goed en samen te doen, maken we voor de uitwerking een vragenlijst waarmee de deelnemers de visie delen en bespreken op hun eigen school. En vervolgens kunnen terugkoppelen aan de projectgroep. In de volgende bijeenkomst bespreken we de uitkomsten.

Voor de inventarisatie van al beschikbare producten en diensten, presenteert de afdeling Examinering van Stichting Praktijkleren het ‘concept Visie op Examinering’. Deze visie wordt ontwikkeld vanwege de ontwikkeling van de examens voor het nieuwe KD Business Services. De inhoud van dit concept is afgestemd op de wensen vanuit de scholen die we in de afgelopen tijd hebben verzameld en beschrijft extra manieren van examineren. Doel van het delen van deze visie is om te verkennen of deze ideeën aansluiten bij de gezamenlijke visie die we bij FEnEX ontwikkelen. Met andere woorden: kan dit dienen als prototype als onderdeel van de op te leveren resultaten in dit project? Belangrijk om te weten is dat de ideeën die in het project FEnEX ontstaan, leidend zijn voor de verdere uitwerking van waar de afdeling Examinering mee bezig is.

Om iedereen voldoende tijd te geven om met wat we vandaag hebben besproken met de eigen collega’s te bespreken, is besloten dat de volgende bijeenkomst iets later dan aanvankelijk gepland stond wordt gehouden, te weten begin juni.