FEnEX bijeenkomst 18 januari 2022

Examenportfolio biedt keuze en vrijheid

De praktijkexamens van Stichting Praktijkleren bestaan uit vier examenvormen met dezelfde examenmatrijs en beoordelingsformulieren als basis en zijn onderling uitwisselbaar. Naast examenprojecten, contextvrije examenprojecten en proeven van bekwaamheid bieden we nu ook de optie ‘Examenportfolio’.

In de FEnEX bijeenkomst van 18 januari 2022 hebben we samen met vertegenwoordigers van scholen gekeken naar concrete onderdelen van een examenportfolio.

Een paar eerste reacties: ‘Het ziet er heel goed uit!’ ‘Complimenten’ ‘Het is in het voordeel van de student, het biedt vrijheid’.

Welke documenten levert SPL voor het portfolio?

Er zijn servicedocumenten als ondersteunende documenten, het is handig om hier gebruik van te maken, maar het is niet verplicht. Daarnaast is er een algemene handleiding, die informatie biedt die voor elk examenportfolio geldt, ongeacht opleidingsgebied. Verder zijn er examenspecifieke documenten zoals een examinatorset, examenopdrachten en een beoordelingsvoorschrift. De eisen aan wat er voor kwalificering geleverd moet worden staan omschreven. De vorm waarin een student hiervoor bewijzen aanlevert is vrij.

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat de portfoliodocumenten genoeg body hebben voor validering. Daarom is er in de documenten en procedures aandacht voor authenticiteit en dient de beschreven examenopdracht als referentie.

Praktijktip

Alvast een tip voor in de praktijk: Neem samen met de studenten het portfolio, inclusief de beoordelingsformulieren door. Studenten kunnen dan vragen stellen, zodat er overeenstemming is over wat mag en wat moet. Ook zien studenten al welke beoordelingscriteria cruciaal zijn en krijgen ze een goed beeld van wat er wordt beoordeeld. Mogelijk worden ze daardoor ook al geïnspireerd voor input voor hun portfolio!

Samen werken aan nieuwe en betere toetsen en examens

Het ontwikkelen van een portfolio-examen en andere toets- en examenvormen is een iteratief proces, daarom werken we graag in korte cycli samen met scholen. Deze sessie is hier een voorbeeld van.

Wordt vervolgd!

De deelnemers willen graag betrokken blijven en geven aan behoefte te hebben aan vervolgstappen, zoals evaluatiebijeenkomsten om de eerste ervaringen met portfolio-examinering uit te wisselen met andere scholen. Ook kijken we welke extra documenten we nog kunnen ontwikkelen, welke kennis over formatief evalueren scholen onderling kunnen delen en willen we in een pilot onderzoeken of het mogelijk is om (delen van) kennisexamens op een andere manier te examineren.

Ben je ook benieuwd naar het vervolg en/ of wil je aansluiten bij FEnEX? Stuur een mail naar fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.