FEnEX bijeenkomst 21 april 2022

Ontwikkelingsgericht portfolio

In de FEnEX bijeenkomst van 21 april hebben we het examenportfolio doorgenomen en met elkaar verbeterd. Deze examenvariant is nu aan de opties voor examinering toegevoegd. Er is veel belangstelling voor het examenportfolio en het eindgesprek, daarom organiseren we ook trainingen voor het examenportfolio en het eindgesprek. We horen graag jullie ervaringen na inzet in de praktijk!

In het vervolg op het examenportfolio hebben we in de online bijeenkomst van 21 april ontwikkelingsgerichte portfolio’s besproken. Twee onderwerpen stonden daarbij centraal: de ontwikkelingsgerichte rubric en het in beeld brengen van groei.

 

Ontwikkelingsgerichte rubrics

Stichting Praktijkleren wil samen met scholen bekijken hoe het opnemen van rubrics van waarde kan zijn voor het vullen van ontwikkelingsgerichte portfolio’s.

We hebben drie ontwikkelingsgerichte rubrics bekeken:

  1. De rubric Algemene werknemersvaardigheid uit de Praktijkwijzers van Stichting Praktijkleren
  2. Een rubric Presenteren, gebaseerd op de rubrics vmbo van SLO
  3. Een rubric uit het opleidingsgebied Zorg en Welzijn

We hebben gekeken naar de sterke punten van deze rubrics en besproken wat hierbij essentieel is. Of een rubric ontwikkelingsgericht is, hangt af van het vervolg dat je ermee kunt bereiken. Daarom is bijvoorbeeld het kunnen toevoegen van persoonlijke ontwikkelpunten door de student belangrijk, zodat ook eigen leervragen centraal kunnen staan. Er was veel interesse vanuit de scholen om met rubrics te gaan werken. Daarom krijgt dit onderwerp een vervolg in een fieldlab: we gaan met een aantal deelnemers met een ontwikkelingsgerichte rubric aan de slag.

 

In beeld brengen van groei

Er zijn verschillende tools, bijvoorbeeld van commerciële aanbieders, die de ontwikkeling van student in beeld brengen. Ook zijn er scholen die zelf tools maken. In deze bijeenkomst hebben we een voorbeeld bekeken van een school die zelf een tool voor Zorg en Welzijn heeft ontwikkeld. Hierbij is de voortgang van de student in de praktijk in relatie tot werkprocessen zichtbaar gemaakt. De school heeft in een presentatie laten zien dat de tool in lijn is met de visie en het ontwerp van het onderwijs. Ook hebben we besproken waar ze tegenaan liepen qua ontwikkelproces en implementatie. Het was erg mooi om te zien hoe enthousiast er gereageerd werd op deze tool. En hoe goed het werkt om vanuit good practices en concrete voorbeelden het gesprek met elkaar te voeren.

In de uitwisseling hierover kwam naar voren dat het in beeld brengen van ontwikkeling een krachtig instrument is in het gesprek tussen student, docent/coach en praktijkbegeleider. Een tool moet passen bij de visie en LMS van de organisatie, zodat er koppelingen opgenomen kunnen worden tussen inhoud, loopbaanvragen, talenten en kwalificatiedossiers. In het ideale geval komt alles samen.

Hoewel scholen verschillende systemen hanteren is het goed om ook hierop in te zoomen op onderliggende principes: Wat moet je meenemen voor kwalificering, wat wil je meenemen om een breder beeld te krijgen van talenten van studenten en wat kun je in beeld brengen in een LMS?

 

Vervolg: programmatisch toetsen en formatief handelen

En inmiddels zijn er alweer twee nieuwe sessies gepland! Op 28 juni gaan we verder in op programmatisch toetsen. En volgend schooljaar, 5 oktober, willen we fris van start met formatief handelen. Hiervoor organiseren we een workshop met een externe deskundige.

Ben je ook benieuwd naar het vervolg en/ of wil je aansluiten bij FEnEX? Stuur een mail naar fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.