FEnEX: op naar een volgende fase

Examenportfolio en contextvrij examenproject

In de FEnEX-bijeenkomst van januari zijn we samen met vertegenwoordigers van scholen aan de slag gegaan met concrete onderdelen van een examenportfolio.

Ben je benieuwd naar het resultaat van het examenportfolio of naar een voorbeeld van een contextvrije examenproject? Neem dan een kijkje op de pagina business services van onze website. Je kunt hier voorbeelden vinden van het examenportfolio en contextvrije examenproject. De pagina is toegankelijk voor docenten en examenfunctionarissen met een account bij Stichting Praktijkleren.

Alle praktijkexamens, dus ook deze vormen, hebben als basis dezelfde examenmatrijs en beoordelingsformulieren. Hiermee is vergelijkbaarheid geborgd en is er maximale vrijheid om een examenmix te kiezen die past bij jullie examen- en onderwijsvisie.

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen met deze formats omdat we willen blijven leren en jullie bevindingen graag terug horen via de contactpersoon voor jouw opleidingsgebied of via fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.

Verkenning en pilot

Als volgende stap verkennen we andere vormen van portfolio’s en tools om voortgang inzichtelijk te maken. Na een eerste oriëntatie zullen wij ook hier weer samen met de vertegenwoordigers van de scholen over sparren.

Verder starten we een pilot met een aantal scholen waarin we samen onderzoeken of we (delen van) kennisexamens op een andere manier kunnen examineren.

Een volgende fase

Met de komst van Marleen Oosterink als nieuwe projectleider gaat de volgende fase van het project FEnEX van start. Wij zijn benieuwd waar de scholen nu staan met betrekking tot formatief evalueren en examineren want we vinden het belangrijk dat het project daarop blijft aansluiten. De projectgroepleden van de scholen hebben drie prioriteiten binnen dit project gedefinieerd: examenportfolio, open portfolio en professionalisering van docenten. We willen met hen doornemen of dit nog de juiste onderwerpen zijn en stemmen graag samen af hoe we gaan werken, bijvoorbeeld in parallelgroepjes per onderwerp. Daarom plant Marleen, samen met de andere projectteamleden, overleggen in om te bespreken hoe we verder gaan. Hopelijk spreken wel elkaar snel!

Aansluiten

Wil je de ontwikkelingen van FEnEX volgen of aansluiten bij het project? Stuur een mail naar fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.