Goed voorbeeld doet goed volgen

In FEnEX, een innovatieproject van Stichting Pratijkleren, gaan we samen met onze deelnemende scholen aan de slag. Dit doen we door samen ingesprek te gaan over verschillende onderwerpen. Tijdens de fieldlabs staat steeds een ander inhoudelijk en actueel thema centraal.

Zo hebben we op 17 november een online fieldlab gehouden over ontwikkelingsgerichte rubrics. Een week later hebben we met 7 betrokken scholen en inhoudelijk deskundigen van Stichting Praktijkleren gebrainstormd over het thema formatief handelen. Wat is het eigenlijk en hoe doe je dat in de praktijk? En vooral ook, hoe kunnen wij morgen al iets formatiever werken? Voor Stichting Praktijkleren was dit gesprek heel waardevol. Vanuit een brainstorm kunnen we aan de slag door eerst het laaghangend fruit te plukken. Zo kijken we naar het aanpassen van de docentenhandleiding om de formatieve cyclus nog duidelijker te ondersteunen. Een leuke reactie kwam van onderwijskundige Minke Pietersma van ROC Friese Poort:

“Doordat de trainer zelf steeds de technieken van formatief toetsen gebruikte in de Workshop ‘Formatief Handelen’ kregen de deelnemers een duidelijk beeld van dit concept. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

De opgedane kennis van de fieldlabs gebruiken we niet alleen om onze eigen producten en diensten te verbeteren, we gebruiken het ook in presentaties en trainingen om anderen weer te inspireren. Want, goed voorbeeld doet…. Bijvoorbeeld 24 november op de training van Commercie over de nieuwe praktijkexamens. Ook hier kregen we hele leuke enthousiaste reacties van de deelnemers en zelfs nieuwe aanmeldingen voor de fieldlabs. Doe jij de volgende keer ook mee? Begin 2023 gaan we verder met portfolio werken.

Voor de precieze inhoud en data zie: Bijeenkomsten FEnEX schooljaar 2022 - 2023: Stichting Praktijkleren