Een mooie uitdaging, het examenproject P3-K1-W1 Managementinformatie

Het opstellen van een managementrapportage is een taak die de nodige aandacht en vaardigheden vereist. Het analyseren en interpreteren van gegevens is een cruciale stap voordat een rapport wordt geschreven.

In het examen Managementinformatie maakt de student tabellen en grafieken met behulp van Excel. Een goede voorbereiding voor het werken met Excel zijn de modules ‘Tabellen en grafieken 1 en 2’. 

Het is van belang dat de rapportage relevant, volledig en nauwkeurig is en dat de informatie taalkundig correct wordt weergegeven. Net zoals in het leermiddel werkt de student in het examen met een format. Bij het invullen van het format houdt de student rekening met de huisstijl en procedures van de organisatie.

Kortom, het examen Managementinformatie is voor de studenten een hele uitdaging, die een goede voorbereiding vereist. Gezien de complexiteit is dit examen geschikt om af te nemen op het einde van de opleiding.

Wil je meer weten of dit examen?

Neem dan contact op met Koen Fransen (k.fransen@stichtingpraktijkleren.nl)