Hier vind je het module overzicht voor Commercie ↓

Moduleren; een nieuw leermiddelenconcept

De onderwijswereld en het gebruik van leermiddelen verandert. Daarom introduceren wij een nieuw concept binnen de leermiddelen: moduleren.

Het is de tijd van hybride, gepersonaliseerd en blended onderwijs. Daarom hebben wij een modulair opgebouwd leermiddelenportfolio ontwikkeld. Hiermee stel je voor jouw studenten een eigen unieke leerweg of lesprogramma samen op basis van jouw eigen onderwijsvisie

De modulaire opbouw

Belangrijke bouwstenen uit het leermiddelenportfolio zijn de taak- en de beroepsmodules. 
De verschillende bouwstenen op een rijtje.  

  • Een taakmodule is een korte module van 3 of 6 klokuur die gericht is op het aanleren, verwerken en toepassen van een enkele beroepstaak. 
  • Een beroepsmodule is een langere module (max. 18 klokuur) waarbij studenten geïntegreerde beroepstaken gaan toepassen in een beroepscontext. 
  • In de bronnenbank kunnen docenten en studenten how to’s vinden, die helpen om beter vat te krijgen op de uit te voeren beroepstaken. Deze bronnenbank is multi-inzetbaar. De formats, instructiefilms en stappenplannen e.d ondersteunen zowel het maken van opdrachten op school (in de beroepsmodulen) als de werkzaamheden in de praktijk (BPV). 
  • De opdrachtenbank(en) zijn bedoeld om extra oefenmateriaal aan te bieden in de vorm van herhalings- of uitbreidingsopdrachten. 

Module overzicht Commercie

De module overzichten worden gemaakt op basis van de kerntaken en bijbehorende werkprocessen. Een concept module overzicht voor het basisdeel van het kwalificatiedossier Commercie is nu beschikbaar en vind je hier: De modulaire opbouw: Stichting Praktijkleren.

In het bestand vind je een tabblad met een schematisch overzicht van de modules. In het volgende tabblad staat een omschrijving per module vermeld. Hier staat ook (in de laatste kolom) de verwachte publicatiemaand van een module.

Het module overzicht is een conceptversie. Feedback is van harte welkom. Je kunt hiervoor, onze Commercie onderwijskundige, Bo Janssen mailen.

Taakmodule ABC

Er zijn nog meer taakmodules ontwikkeld dan in het module overzicht voor Commercie zijn opgenomen. Deze taakmodules zijn te vinden op de pagina Alle taakmodules (ABC).