Keuze doorstroom Retailopleidingen ligt bij het roc

Advies doorstroom en vrijstelling examens Retail
Wij krijgen regelmatig de vraag van scholen of wij als examenleverancier een advies kunnen geven over de doorstroom én eventuele vrijstelling van examens tussen de kwalificatiedossiers Retailmedewerker, Retailspecialist en Retailmanager. Het gaat dan om de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3, van niveau 3 naar niveau 4 en vice versa.

Keuzemogelijkheden doorstroom
Bij Retail gaat het om drie verschillende kwalificatiedossiers, die niet helemaal hetzelfde zijn gestructureerd. De uitstromen op niveau 2, 3 en 4 hebben bijvoorbeeld niet overal dezelfde opbouw en/of volgorde in werkprocessen. Daarnaast geven onze screeners aan dat de essentie en de contexten bij de 3 opleidingen verschillen, waardoor je niet ‘zomaar’ vrijstelling kunt geven.

Voor het examenportfolio kan de school kiezen om eerder verkregen bewijsstukken opnieuw in te zetten op een ander niveau. Er vindt dan opnieuw een beoordeling plaats aan de hand van deze al eerder verkregen bewijsstukken. In het voorbeeld van een doorstromende student van niveau 2 naar niveau 3 worden dan de bewijsstukken van niveau 2 opnieuw beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier van niveau 3. Wanneer de bewijsstukken passen bij de opdracht en voldoen aan de eisen van het niveau-3-examen, kan een school ervoor kiezen dit examen niet opnieuw verplicht te stellen. Wanneer niet alle bewijsstukken toereikend zijn, moet de student alsnog de bewijsstukken aanvullen op niveau 3.

Er moet rekening worden gehouden met verschillen tussen de profielen Retailmedewerker, Retailspecialist en Retailmanager. De profielen verschillen in rollen, verantwoordelijkheden, werkzaamheden, complexiteit en typerende beroepshouding. Wij hebben geanalyseerd welke werkprocessen/opdrachten inhoudelijk vergelijkbaar zijn, anders dan deze verschillen.

Keuzedocument
Er is een document ontwikkeld dat je kunt gebruiken om doorstroommogelijkheden tussen retailopleidingen in kaart te brengen. Het roc blijft zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes in examinering. Het document is geen officieel vastgesteld document, maar kan gebruikt worden om zelf keuzes te maken en te borgen.
Heb je interesse in dit document? Mail ons!

Eigen examencommissie bepaalt
In alle gevallen geldt dat een team eigen keuzes maakt in samenspraak met de examencommissie.