Klankbordgroep marktonderzoek heeft weer goede input ingeleverd

In de bijeenkomst van afgelopen donderdag hebben we uitgebreid het concept voor het Examenproject Marktonderzoek besproken. De deelnemers aan de klankbordgroep hebben feedback gegeven op de context, de opbouw en inhoud van de opdrachten. Denk aan vraagstukken als:

  • Is het mogelijk om naast enquêtes ook andere vormen van fieldresearch te toetsen?
  • Is het tijdframe van de examenopdrachten realistisch?
  • Welke onderdelen horen in het format van een onderzoeksrapport?


Dankzij de input van de klankbordgroep, kunnen we het examen verder finetunen. Fijn dat docenten meedenken over onder andere de uitvoerbaarheid. Wij willen de deelnemers dan ook weer hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en input!

Over klankbordgroepen
Er zijn voor het KD Business Services, Profieldeel 6, Marketing- en communicatiespecialist, twee klankbordgroepen opgericht: de klankbordgroep Managementinformatie en de klankbordgroep Marktonderzoek. Een week geleden zijn wij voor de tweede keer bijeen gekomen met de klankbordgroep Marktonderzoek.

Hoe ziet de klankbordgroep eruit?
Eens in de 2-3 maanden nodigen wij docenten en mensen uit het werkveld uit om online met ons in gesprek te gaan over hun vakgebied. De deelnemers hebben vaker met mbo-studenten gewerkt en weten wat er verwacht wordt van een beginnend beroepsbeoefenaar. Vanuit de afdelingen Examinering en Leermiddelen dragen wij verschillende onderwerpen aan die bij ons spelen en waar wij graag een externe en praktische blik bij kunnen gebruiken.

Ben je ook geïnteresseerd om deel te nemen aan een klankbordgroep? Neem contact op met Irene Weide.