*** NIEUW *** Klantcontact professional (K1309)

Nieuw keuzedeel + keuzedeelexamen

De kwalificatie Contactcenter medewerker is niet meer opgenomen in het nieuwe dossier Commercie. Om te zorgen dat er nog wel mensen worden opgeleid als klantcontact professional, en om beter aan te sluiten op de actuele vragen vanuit de arbeidsmarkt, heeft roc Midden Nederland, het keuzedeel Klantcontact professional ontwikkeld. Samen met roc Midden Nederland, Vista College en het bedrijfsleven heeft Praktijkleren voor dit keuzedeel het examen gemaakt. Aan dit keuzedeel is een certificaat gekoppeld. Meer informatie over mbo-certificaten vind je op de website van Kennispunt MBO

Voor Klantcontact professional zijn zowel een Proeve van bekwaamheid als een Examenportfolio ontwikkeld. Vanwege de gelijkheid in examenmatrijs en beoordelingsformulier, zijn de examens uitwisselbaar en kan je per werkproces kiezen welke vorm het beste past bij jullie examinering.

Vraag vanuit de arbeidsmarkt

Er is in de hele breedte van de arbeidsmarkt meer en meer focus op klantcontact en op soft skills. Hierin staat niet meer de verkoop centraal, maar het verlenen van de beste service aan de klant en optimalisatie daarvan. Ook digitalisering heeft voor een verandering van de werkzaamheden en behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden gezorgd; denk aan het gebruik van data, social media en privacywetgeving.

Dienstverlening i.p.v. verkoop

Voor het kunnen verlenen van de juiste service zijn, naast een klantgerichte houding, specifieke kennis en vaardigheden vereist op het gebied van het klantcontact. Denk hierbij onder andere aan het voeren van allerlei verschillende soorten klantgesprekken, het oplossen van problemen, het beantwoorden van berichten via social media, maar ook het correct opslaan van gegevens. Daarnaast wordt bijgedragen aan continue verbetering van de dienstverlening van de organisatie, door het signaleren van mogelijkheden voor verbetering van de dienstverlening.