Nieuwe examens debiteuren- en crediteurenbeheer beschikbaar

Afgelopen schooljaar zijn de examens gericht op het debiteuren- en crediteurenbeheer ontwikkeld (werkproces 3). Het examenproject EP15 en het kennisexamen KE1 zijn beschikbaar. In deze examens worden de reguliere boekhoudkundige werkzaamheden getoetst.  

Dit schooljaar ligt de focus op het ontwikkelen van de examens rondom de periodeafsluiting: examenproject EP16 en het kennisexamen KE2.  

Bij EP16 is er één examenmatrijs, maar elk werkproces heeft een eigen examen (werkproces 1, 2 en 4). Deze examens kunnen onafhankelijk van elkaar worden afgenomen.  In de examens wordt gebruik gemaakt van actuele key perfomance indicatoren. Exact Online komt terug in het examen van werkproces 4. 

Voor het Profiel Business Administration & Control Specialist is examineren in de praktijk ook zeer goed mogelijk. Dit kan door middel van de Proeve van Bekwaamheid of een Examenportfolio. Deze zijn voor alle werkprocessen reeds beschikbaar op onze website. Voor meer informatie over de inzet van deze praktijkexamens kunt u contact opnemen met onze Relatiemanagers Koen Fransen en Marloes van den Berg.