Summa College laat studenten examenportfolio Basisdeel opbouwen met PenNed

Summa College examineert het de basisdeel van de opleiding Business Administration & Control Specialist (BACS) met een examenportfolio, en gebruikt het virtuele oefenbedrijf PenNed hiervoor als context. Wij vroegen het Summa College naar hun ervaringen met dit unieke onderwijs- en examenconcept.

Hoe geeft Summa College het examenportfolio vorm?  

In leerjaar 1 is PenNed onderdeel van het onderwijsprogramma. De student werkt in dit virtuele oefenbedrijf dat bijna niet van een echt bedrijf te onderscheiden is. Onder enthousiaste en inspirerende aansturing van vier bedrijfsleiders draaien de studenten zelfstandig hun bedrijf in het PenNed-netwerk van virtuele oefenbedrijven.

Voldoende bewijs opbouwen
De student werkt tijdens het hele schooljaar op vier verschillende afdelingen. Elke afdeling is gekoppeld aan een werkproces. Dagelijks voert de student werkzaamheden uit zoals het verwerken van gegevens, onderhouden van klantcontact en opstellen van facturen. Per werkproces voert de student ook specifieke opdrachten uit die een relatie hebben met het examenportfolio. Zo wordt voldoende bewijs verzameld dat ingebracht kan worden als resultaat. Periodiek is er een check op de opgebouwde bewijzen. Aan het eind van het schooljaar levert de student het examenportfolio B1-K1 in, en volgen de eindgesprekken.  

 

"Gedurende het schooljaar ontwikkelt de student echter steeds meer vakkennis, vaardigheden en competenties."

 

Dit team van Summa College was al bekend met PenNed en het werken met een realistische context bevalt goed. De komst van het examenportfolio, geeft de mogelijkheid om onderwijs en examinering op elkaar aan te laten sluiten.

Petra Kleijne (bedrijfsleider): “Tijdens de opstartfase van een oefenbedrijf moet de student zijn weg nog vinden binnen deze onderwijsvorm. Hierdoor is de begeleiding van een bedrijfsleider in de eerste fase relatief intensief. Gedurende het schooljaar ontwikkelt de student echter steeds meer vakkennis, vaardigheden en competenties en is hierdoor steeds beter in staat om zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren.”

Inzet van andere leermiddelen 
Naast het oefenen in het eigen bedrijf, worden er aanvullend taakmodules ingezet, zodat de student specifieke vaardigheden eigen kan maken. Bijvoorbeeld de taakmodule 'Communiceren met de klant 1' als voorbereiding op een verkoopgesprek, of 'Presenteren 1' voor het geven van een pitch.  

Benieuwd naar PenNed of meer weten over examenportfolio’s? 
Bekijk de PenNed-site, de examenportfolio-pagina of neem contact op met je relatiemanager.