Taakmodules Ondernemerschap

Voor sommige studenten is het een grote droom, anderen zijn er zelfs al mee begonnen: ondernemen. Maar wat moet je eigenlijk allemaal kennen en kunnen als je succesvol wilt ondernemen? En kun je dat leren of moet het al in je zitten? In de taakmodule Ondernemerschap ontdekt de student het allemaal! 

De eerste twee modules rond het thema Ondernemen zijn inmiddels beschikbaar. In deze modules verkent de student niet alleen de haalbaarheid van zijn ondernemersidee, maar vooral ook zijn eigen competenties en of die aansluiten bij wat je als startend ondernemer moet kunnen. De student moet veel zelf uitzoeken – iets dat een ondernemer in de praktijk ook steeds doet. Zo ervaart de student direct of het ondernemerschap echt bij hem past. De modules zijn in te zetten als kern van kerntaak 1 van het nieuwe dossier Ondernemerschap handel.

Als de student na het volgen van de modules denkt ‘het ondernemen past toch niet bij mij’, is het mogelijk examen te doen voor het keuzedeel. De drie modules samen vormen het keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap.

De modules vind je hier!