Eindgesprek versus criterium gericht interview

Het Examenportfolio is een nieuwe examenvorm in ons assortiment. Het examenportfolio wordt afgesloten met een eindgesprek. We merken dat de termen Criterium gericht interview (CGI) en Eindgesprek door elkaar worden gebruikt. We leggen hier het verschil kort uit. 

Eindgesprek 

Met een eindgesprek – als onder deel van onze examenportfolio’s – verifieer je de authenticiteit van de ingeleverde resultaten van de student. Dit is het voornaamste doel. Je kunt er een mooie afsluitende activiteit van maken; laat de student zijn werk presenteren (afhankelijk van de examenopdrachten) en voer er een gesprek over. Qua beoordeling geldt: de examenresultaten zijn al beoordeeld en de beoordeling wordt niet aangepast tijdens een vraaggesprek. Dan zou het namelijk stiekem een tweede kans zijn ….  

Verzamelen van aanvullende informatie voor de beoordeling kán een tweede doel zijn van een eindgesprek – denk aan niet uitgevoerde opdrachten door bijzondere omstandigheden. Door middel van een gesprek, beoordeel je een criterium dat nog niet eerder is beoordeeld. Dit kun je doen door de STARR(T) methode toe te passen, de uitleg hierover staat in de handleiding van een examenportfolio.  

Criterium gericht interview 

Een criterium gericht interview, ookwel CGI genoemd, is een gesprek tussen student en beoordelaar(s), om tot een beoordeling te komen. De beoordelaars stellen vragen om te bepalen in hoeverre de student voldoet aan de beoordelingscriteria uit het beoordelingsformulier. Tijdens de coronaperiode is deze vorm van examinering onder andere ingezet bij de evenementenopleidingen. De student kon niet laten zien of hij de vakkennis en vaardigheden beheerste, maar doormiddel van het CGI kon hij toch beoordeeld worden op de beoordelingscriteria die met de uitvoering van het evenement te maken hebben. Laten we wel hopen dat deze vorm van beoordelen niet meer nodig is! 

Training
Wil je een training volgen over het examenportfolio met eindgesprek? Dit verzorgen wij graag. De training kan plaatsvinden bij ons op kantoor in Amersfoort, maar ook op locatie van jouw roc. Meer informatie of een training aanvragen? Klik hier.