Vaardigheidsexamen Beroepsgericht Engels in het KD Business Services 

In het dekkingsoverzicht vind je, bij het Basisdeel niveau 4 opleidingen, een vaardigheidsexamen Beroepsgericht Engels. In dit artikel lichten we het examen toe en lees je o.a. wat de link is met het kwaliteitsdossier. Ook vertellen we of dit examen leidt tot uitspraak over het ERK-niveau.

Het vaardigheidsexamen Beroepsgericht Engels zit in ons examenaanbod en is onderdeel van de basiskerntaak B1-K1: Voert taken uit binnen de zakelijke dienstverlening. Het examen dekt de volgende vakkennis/vaardigheid af: ‘Kan in het Engels (telefoon)gesprekken voeren, presentaties geven, informatie zoeken en lezen en eenvoudige berichten opstellen.’ Deze vakkennis/vaardigheid is vertaald naar vier toetstermen, die de basis vormen voor het examen. De toetsermen staan in de examenmatrijs (Examenmatrijs VE1) en zijn voor de niveau 4 profielen van het KD BS gelijk.

Een examen Beroepsgericht Engels leidt niet tot een uitspraak over het ERK niveau 

In de kwalificatiedossiers worden geen uitspraken gedaan over de beheersingsniveaus vanuit het Europees referentiekader (ERK) voor beroepsgericht Engels, dus deze zijn ook niet opgenomen in de exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren.
In de verantwoordingsinformatie worden wel ERK-niveaus genoemd. Deze ERK-niveaus geven slechts een indicatie van het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Dit kan een handvat voor de beoordeling bieden, maar ze zijn niet bedoeld om een uitspraak over het beheersingsniveau te doen. Hiervoor is een examen beroepsgericht Engels ook te klein en niet de variëteit in opdrachten, die je bij een generiek (en groter) examen wel terug ziet. Een ERK-niveau koppelen aan het vaardigheidsexamen Engels zou de examinering ten onrechte kunnen verzwaren.  

Een tweede vaardigheidsexamen Beroepsgericht Engels voor P3 OMSS 

Bij de opleiding Office & Management Support Specialist (profiel 3) staat er een extra Vakkennis en vaardigheid in het kwalificatiedossier die betrekking heeft op Engels, namelijk: ‘Kan teksten in het Engels schrijven, afgestemd op de doelgroep.’ Dit onderdeel wordt geëxamineerd in het VE2 examen binnen het profieldeel. 

Oefenen in de beroepscontext 

Om tijdens de lessen de student de benodigde vakkennis/vaardigheid eigen te laten maken, zijn er drie taakmodules beschikbaar, te weten: E-mail Engels 1, Telefoneren Engels 1 en Bezoeker Engels 1. Daarnaast kan de student in de beroepsmodule International HQ Efteling oefenen met het toepassen van de verschillende vaardigheden op het gebied van Beroepsgericht Engels. Deze modules kunnen desgewenst opgenomen worden in het lesprogramma. Daarnaast kan er ter voorbereiding op het vaardigheidsexamen VE1 Engels gebruik gemaakt worden van een proeftoets (Proeftoets VE1 Engels niveau 4).