Vaardigheidsexamens Beroepsgericht Engels voor Commercie, Retail en Ondernemer handel

In de verschillende examen- en dekkingsoverzichten vind je vakkennis en vaardigheden uit het kwalificatiedossier gekoppeld aan een vaardigheidsexamen Beroepsgericht Engels of MVT. In dit artikel lichten we het examen toe en lees je o.a. wat de link is met het kwalificatiedossier. Ook vertellen we of dit examen leidt tot uitspraak over het ERK-niveau.

Het vaardigheidsexamen Beroepsgericht Engels of MVT is onderdeel van het examenaanbod voor zowel Commercie als Retail en Ondernemer handel. Het examen dekt vakkennis en vaardigheden af uit het kwalificatiedossier, zoals teksten lezen en begrijpen, gesprekken voeren, teksten schrijven, presentatie geven en gesproken informatie begrijpen.Deze vakkennis en vaardigheden zijn vertaald naar toetstermen, welke de basis vormen voor het examen. Deze toetsermen staan in de examenmatrijzen die je bij 'exameninformatie' op de opleidingspagina's kunt vinden.

Een examen Beroepsgericht Engels en/of MVT leidt niet tot een uitspraak over het ERK niveau 

In de kwalificatiedossiers worden geen uitspraken gedaan over de beheersingsniveaus vanuit het Europees referentiekader (ERK) voor beroepsgericht Engels en/of MVT, dus deze zijn ook niet opgenomen in de exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren.
In de verantwoordingsinformatie worden wel ERK-niveaus genoemd. Deze ERK-niveaus geven slechts een indicatie van het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. Dit kan een handvat voor de beoordeling bieden, maar ze zijn niet bedoeld om een uitspraak over het beheersingsniveau te doen. Hiervoor is een examen beroepsgericht Engels te klein en heeft niet de variëteit in opdrachten, die je bij een generiek (en groter) examen wel terug ziet. Een ERK-niveau koppelen aan het vaardigheidsexamen Engels zou de examinering ten onrechte kunnen verzwaren.  

Een tweede vaardigheidsexamen Beroepsgericht MVT voor Junior manager internationale handel

Bij de opleiding Junior manager internationale handel (profiel 6) is er naast Beroepsgericht Engels een examen voor een tweede moderne vreemde taal (MVT), hiervoor bieden wij de keuze tussen Duits en Spaans aan.

Oefenen in de beroepscontext 

Om tijdens de lessen de student de benodigde vakkennis/vaardigheid eigen te laten maken, zijn er drie taakmodules beschikbaar, te weten: E-mail Engels 1, Telefoneren Engels 1 en Bezoeker Engels 1. Ook kan er ter voorbereiding op het beroepsgerichte taalexamen gebruik gemaakt worden van een proeftoets. Deze is voor Retail al beschikbaar en vind je hier