Van, voor en door onderwijs bij invullen contextvrij examenproject!

Van, voor en door onderwijs!
Afgelopen donderdag 26 oktober hebben we samen met 5 roc's een vliegende start gemaakt met het invullen van de twee contextvrije examenprojecten (CEP) voor B1-K1 en B1-K2 van Commercie 2023.

Na een korte uitleg over de instructie voor het invullen van een CEP en het aangeven van de kaders voor de dag, was het verder aan de (inhoudsdeskundige) docenten. Gaan we met beide kerntaken aan de slag of kiezen we er één? Wie gaat B1-K1 Onderzoekt de customer journey invullen en wie gaat B1-K2 Verzorgt marketing- en communicatie-activiteiten doen? Werken docenten van één roc, met elkaar, aan een eigen CEP of splitsen ze over de twee CEP's? De verdeling was snel duidelijk; we gaan aan de slag met beide kerntaken én collega's splitsten per kerntaak, zodat ze (als roc) bij beide kerntaken betrokken zijn.

@thegreen
Onder begeleiding van Marijke Kanters (relatiebeheerder en examenexpert) en Inge Zijp (onderwijskundige voor de Commercie-examens) werd begonnen met stap 1, het kiezen van een passende context. Na enige discussie en het afwegen van de verschillende opties, was snel duidelijk dat beide groepen gaan werken met simulatiebedrijf @thegreen. Vooral de aansluiting bij de belevingswereld van de student was hierbij doorslaggevend, maar zeker ook de mooie vormgeving en mogelijkheden van de website van @thegreen.

Invulling
Uitgangspunt bij het invullen van de opdrachten zijn het gedrag en de vakkennis en vaardigheden, uit de examenmatrijs. Naast het beschrijven van een werksituatie en het concretiseren van opdrachten, werd nagedacht over noodzakelijke bijlagen (bijv. verslag van een verkoopvergadering) en eventuele rolspelers. Het was mooi om te zien dat 'hoe leest de student deze opdracht' altijd voorop staat.

Vervolg
De komende weken gaan de roc's verder met het maken van de bijlagen, de docentenhandleiding en examenvoorbereiding. In december bekijken we met elkaar het resultaat van beide CEP's en de planning is dat één van de roc's in januari het CEP voor B1-K1 kan inzetten.
Wil je meer weten over deze CEP of wil je met je team aan de slag met het CEP, mail ons!

Mooie reslutaten, enthousiaste reacties en iedereen met een positief

gevoel weer naar huis!