Vierde bijeenkomst FEnEX: over het portfolio en CGI

Op 12 oktober j.l. kwam projectgroep FEnEX weer bijeen. Naast werkgroepleden die afgelopen jaar al betrokken waren bij FEnEX en medewerkers van Stichting Praktijkleren, waren ook een aantal nieuwe gezichten vanuit de roc’s aangesloten. We zijn erg blij met de betrokkenheid bij dit project.

We begonnen de bijeenkomst met een terugblik naar afgelopen jaar, zodat ook de aanwezigen die er voor het eerst bij waren een beeld hadden van wat er vorig schooljaar al is gedaan. We hebben kort geëvalueerd en ook vast vooruitgekeken naar de onderwerpen die dit schooljaar aan bod komen in de bijeenkomsten.

Portfolio en CGI
Het onderwerp van deze bijeenkomst was portfolio en CGI. We hebben met elkaar drie verschillende portfolio’s bekeken die nu al in het onderwijs gebruikt worden. Er werden vragen aan elkaar gesteld, ervaringen uitgewisseld en er werd gediscussieerd over de plus- en minpunten van ieder voorbeeld. Daarna werd ons portfolio gedeeld, dat nu al ingezet wordt bij het opleidingsgebied Veiligheid en Vakmanschap. Aan de hand van dit voorbeeld bediscussieerden we de voorwaarden waaraan een portfolio moet voldoen.

Wil je de volgende keer meedoen? 
De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdagmiddag 9 november, bij Stichting Praktijkleren in Amersfoort. We praten dan verder over het (ontwikkelingsgerichte) portfolio. Wil je deelnemen? Laat het ons weten via fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.