Vijfde bijeenkomst FEnEx: over portfolio, van voorbeelden naar concretisering

Op 9 november j.l. kwam projectgroep FEnEX weer bij elkaar bij ons op kantoor Amersfoort. Deze keer om samen van gedachten te wisselen over de inzet van portfolio's.

Voorbeelden van portfolio's in de leermiddelen van Praktijkleren
In de bijeenkomst hebben we voorbeelden bekeken van portfolio’s in onze leermiddelen voor Veiligheid en vakmanschap en Financieel-administratieve beroepen. Bij het keuzedeel VeVa wordt het vullen van een portfolio ingezet als voorwaardelijk voor deelname aan het vaardigheidsexamen. Het portfolio behoort niet tot het examenplan en feedback (peer-feedback, nabespreking in de groep en tips van de docent) is essentieel. Bij FAB wordt het leermiddel Pets Friends gebruikt om een portfolio te vullen als voortgangsmonitor. Het helpt studenten om aan de slag te gaan voor en om ze voor te bereiden op het examen. Dit portfolio wordt afgesloten met een CGI. 

De volgende vragen hebben we verkend:

  • Wat is een examenportfolio en is dat anders dan een ontwikkelingsgericht portfolio? 
  • Wat is de rol van het CGI? Gebruik je dat om te borgen of ook om inhoudelijk te beoordelen? 
  • Hoe verhoudt het portfolio zich tot andere vormen van examineren?

Tijdens een volgende sessie gaan we verder aan de slag met het kwalificerend portfolio.

Voorbeelden van portfolio's voor examinering die Praktijkleren ontwikkelt
Tijdens de online sessie van 9 december jl., waarbij er ook weer nieuwe gezichten vanuit de roc's aansloten, hebben we gekeken naar voorbeelden van portfolio's voor examinering die wij ontwikkelen. Wil je een indruk krijgen van hoe een portfolio examen eruit kan zien? Kijk dan bij het keuzedeel Basisprogrammeren van games. (toegankelijk via de examenfunctionaris van je school)

Om te kijken wat ingrediënten kunnen zijn voor een examenportfolio hebben we samen besproken hoe je een koppeling kunt leggen tussen de beoogde examenresultaten, voorbeelden van bewijsstukken en eventueel aanvullende eisen. 
Daarna hebben we de stap gezet naar een meer ‘open’ portfolio. Met welk doel gebruik je dit? Waar zit de ruimte of welke keuzes maak je in zo’n ‘open portfolio’? We hebben mogelijke onderdelen van dit portfolio doorgenomen, zoals een CV-deel, een ontwikkelingsgericht deel, een dossierdeel waarin ook een mooie examenmix een plaats kan krijgen, ruimte voor verbreding en verdieping en Leven Lang Leren. 

Concretisering voor morgen, gericht op de toekomst
Het kan anders! In het project FEnEX richten we ons weer op het leren (ontwikkelen, toetsen en examineren) van de toekomst. Tegelijkertijd starten we met het ontwikkelen van examenmaterialen en een raamwerk voor een open portfolio voor ‘morgen’. Aan het einde van de sessie hebben veel deelnemers zich aangemeld om samen verder te werken aan een examenportfolio en/of een open portfolio. We zijn erg blij met deze aanmeldingen en betrokkendheid bij het project FEnEX. Nu kunnen we echt aan de slag!

Wil jij ook meedoen?
Je kunt je nog aansluiten bij deze co-creatie van FEnEx. Ook kun je nog meedoen met het ontwikkelen van een examenportfolio Business Services of met een open portfolio. Stuur dan een mail naar fieldlabfenex@stichtingpraktijklere.nl