Studenten goed voorbereiden op examens? Maak gebruik van proeftoetsen en de beroepscasus!

Proeftoets; hoe en wat? 

Een student kan zich goed voorbereiden op een examen door een proeftoets te maken. De student maakt kennis met de vorm en inhoud en ervaart welke vragen/ opdrachten goed gaan, of juist minder goed. Dit geeft de student richting om verder te leren en/of oefenen. 

Als docent kun je de proeftoets op verschillende manieren inzetten, zodat je het passend maakt bij je eigen onderwijs. Een proeftoets kan als geheel of, als de stof dit toelaat, per onderdeel worden afgenomen. Tijdens een voorbereiding op een praktijkexamen kunnen studenten elkaars werk beoordelen met het beoordelingsformulier van het praktijkexamen en de feedback te bespreken met elkaar.   

Goed om te weten 

  • De proeftoets van een kennis- en vaardigheidsexamen is vergelijkbaar met het examen qua vorm en inhoud.  

  • Er is voor de opleiding Evenementenorganisatie geen proeftoets voor de praktijkexamens; daar is wel de beroepscasus voor ontwikkeld, en als voorbereiding ingezet kan worden. 

  • Deze beroepscasus dekt de taken uit de examenmatrijzen en bevat de formats die ook bij de praktijkexamens worden ingezet. 

Quote:  

“Door feedback te bespreken met – of door - de studenten, kan een proeftoets bijdragen aan een hogere leeropbrengst” Louise te Dorsthorst – kernconstructeur examens 

 

Snel naar de proeftoetsen toe? 
Klik hier voor:  

  • Proeftoets Kennisexamen Evenementenorganisatie: klik hier

  • Proeftoets Vaardigheidsexamen Engels: klik hier

  • Beroepscasus Evenementenorganisatie: klik hier