Stichting Praktijkleren header image

Diplomavergelijking

De diplomavergelijking is een overzichtelijke matrix waarin de onderdelen van de inhoud van de ICT-diploma's in het mbo inhoudelijk vergeleken zijn met de bekende ICT-certificeringen. Zo weet je op welke onderdelen een mbo-diploma inhoudelijk verwant is met een particuliere certificeringslijn.

Opleiders, docenten en ontwerpers van curricula voegen vaak bewust onderdelen van ICT-certificeringen toe aan de opleiding. De leerling krijgt dan actuele kennis mee die rechtstreeks toepasbaar is in de stage of de eerste baan. Ook wordt het dan gemakkelijker om naast het reguliere ICT-diploma een ICT-certificaat te behalen. 

Voor werkgevers is het goed om te weten wat een diploma waard is en wat het precies inhoudt. Werkgevers zijn vertrouwd met de certificaten van de ICT-branche. Waarschijnlijk zoeken zij dan ook gericht naar ICT'ers met deze certificaten. Maar weten werkgevers ook of onderdelen hiervan aan bod zijn gekomen binnen de mbo-ICT-opleidingen? Zo niet, dan is de diplomavergelijking een handig instrument bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers en bij het bijscholen van het personeel.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de matrix precies in? 
In een kruisjestabel wordt de inhoudelijke verwantschap tussen certificeringen en de kerntaken en werkprocessen weergegeven. Per partner, per kwalificatieprofiel is er een matrix gemaakt.

Bekijk diplomavergelijkingen

Per profiel 2020

We hebben de blauwdrukken in matrix gegoten, waardoor je een heel handig overzicht hebt per profiel. 

Per vendor 2020

We hebben de blauwdrukken in matrix gegoten, waardoor je een heel handig overzicht hebt per vendor. 

Heb je vragen?

Heb je een vraag over de matrix van diplomavergelijking? Of weet je niet goed hoe de matrix gelezen kan worden?