Stichting Praktijkleren header image

MOS/MCF/ITS

Met deze certificeringen bereiden studenten zich goed voor op een stage en een toekomstige baan.

 

Microsoft (MOS/ MCF) en Certiport certificeringen (ITS)

Alle roc's kunnen vanuit de leermiddelenlicentie de examens van Microsoft en Certiport tegen een zeer gereduceerd tarief afnemen, inclusief proefexamens en examinering via de cloud én de bijbehorende leermiddelen. Voor meer informatie over de leermiddelen kun je contact opnemen via dit contactformulier.

Het betreft vouchers voor de volgende examens: 

  • Microsoft Office Specialist (MOS); Word, Excel, Outlook, Powerpoint
  • Information Technology Specialist (ITS)
  • Microsoft Certified Fundamentals (MCF)

Het MOS-certificaat is interessant voor elke student die dagelijks werkt met Microsoft Office. Met MOS verdiept de student zich verder in Microsoft Office-producten. Met MCF en ITS leg je in feite de basis voor elke ICT-carrière, voor allerlei richtingen.

Stagebedrijven en werkgevers hechten veel waarde aan studenten die gecertificeerd zijn. Met deze certificeringen op zak bereiden studenten zich goed voor op een stage en een toekomstige baan.

 

ITS is de opvolger voor MTA-certificering

Certiport heeft de MTA-examens geactualiseerd en biedt ze per 1 juli a.s. aan onder de naam Information Technology Specialist (ITS). Dit heeft als voordeel dat deze examens niet meer verbonden zijn aan één softwareleverancier. Dit past beter bij de algemene onderwijstaak van het onderwijs. 

ITS is beschikbaar vanaf 1 juli 2021. De huidige MTA-examens blijven beschikbaar tot 30 juni 2022. Scholen kunnen komend schooljaar op elk moment naar keuze overstappen van MTA naar ITS. Niet gebruikte MTA-vouchers kunnen ook op elk moment omgewisseld worden naar ITS-vouchers zodat we niet blijven zitten met ongebruikte vouchers. En het is mogelijk om MTA en ITS naast elkaar gebruiken.

 

Nieuw: MCF-certificering  

Er is een nieuwe certificering door Microsoft geïntroduceerd: Microsoft Certified Fundamental (MCF). De MCF-certificering richt zich op nieuwe aspecten binnen de Microsoft-technologie zoals Artificial Intelligence, Data Science en Cloud Computing.

Wanneer je via Stichting Praktijkleren examenvouchers besteld voor de MCF-certificering, betaal je €25,- in plaats van €100,- per voucher. Dit is inclusief een proefexamen. Wil je één of meer van deze certificeringen aanbieden aan je studenten? Neem dan contact op via dit e-mailadres. Hier wordt je verder geholpen. Na aanschaf worden de vouchers rechtstreeks toegekend aan jullie Certiport testcenter account.

Ter introductie kan elke school per MCF-examen drie docenten aanmelden die elk een gratis MCF-voucher en het GMetrix/Learnkey lesmateriaal krijgen om zich bij te scholen. 

 

Hoe werken deze examens?

Alle examens kunnen worden afgenomen in de Cloud examenomgeving van Stichting Praktijkleren. Je hoeft als school dus niet zelf de Certiport examensoftware te installeren. Je kunt je de examens zelfs op de laptops van de student laten afnemen.

Wanneer de student het examen met een voldoende afrondt dan ontvang hij/zij een officieel Certificaat van Microsoft of een ITS-certificaat van Certiport. Ieder examen moet afgenomen worden onder toezicht van een examinator (proctor). Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van GMetrix-proefexamens.

 

GMetrix proefexamens

Voor de Microsoft examens biedt Stichting Praktijkleren ook de GMetrix-proefexamens. Deze proefexamens geven een goed beeld van de interface, het niveau, het type vragen en de tijdsdruk van elk examen. GMetrix is te gebruiken als instaptoets, om te zien waar je staat, of als oefentoets ter voorbereiding op het examen. 

 

Aanvullend lesmateriaal voor certificering

Scholen zijn vrij in de keuze van lesmateriaal ter voorbereiding op de Microsoft en Certiport examens. Maar via onze partner bieden we aanvullend online lesmateriaal om je voor te bereiden op de examens. Wil je meer informatie over de leermiddelen? Neem dan contact op via dit contactformulier

 

GMetrix-proefexamens MOS

Wij stellen naast de MOS-examens ook de Gmetrix-proefexamens beschikbaar. Deze geven een goed beeld van de interface, het niveau, het type vragen en de tijdsduur. GMetrix is te gebruiken als instaptoets of tussentijdse toets.

De proefexamens zijn een onmisbare schakel in het behalen van de Certiportcertificaten, ook voor deelnemers die oefenen en nog niet klaar zijn om de examens af te nemen. GMetrix neemt dagelijks meer dan 75.000 proefexamens af. De proefexamens MOS van GMetrix zijn op elk moment thuis of op school af te nemen.

De proefexamens zijn geldig gedurende het lopende schooljaar, tot uiterlijk 31 augustus.

Voor de de MOS-proefexamens heb je wel de juiste Office-versie nodig op de laptop of pc, overeenkomend met het af te nemen examen.

 

Aanvragen van MOS/MTA vouchers

Microsoft examenvouchers en GMetrix proefexamens kunnen via Stichting Praktijkleren afgenomen worden. Onze partner ondersteunt docenten met webinars en support over het afnemen van examens en hoe docenten hun deelnemers kunnen helpen bij de voorbereiding op de ICT-examens.

In de handleiding wordt stap voor stap uitleg gegeven over het aanvragen van Microsoft vouchers en de GMetrix-proefexamens:

Wil je direct MOS/MCF/ITS vouchers bestellen? Dan vragen wij je contact op te nemen via dit contactformulier. Dit formulier kun je ook gebruiken om je vragen aan ons te stellen.

 

Wil je meer weten?

Kijk voor een overzicht certificeringen en lesmaterialen ook eens op de volgende portalen:

Heb je een vraag of wil je meer informatie over MOS/MCF/ITS?

Neem contact met ons op 

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over MOS/MTA?