Stichting Praktijkleren header image

Examens

Kwalitatief en met zekerheid examineren: dat doe je met onze examens. Wij zijn gecertificeerd examenleverancier en bieden een complete en gevarieerde set aan exameninstrumenten.

Kwalitatief en met zekerheid examineren: dat doe je met onze examens.

Wij zijn gecertificeerd examenleverancier en bieden een complete en

gevarieerde set aan exameninstrumenten.

0

Gemaakte examens

Dit schooljaar zijn er 163 nieuwe examens samengesteld door Stichting Praktijkleren.

0

Gepubliceerde examens

Meer dan 650 examens zijn gepubliceerd in schooljaar 2020/2021. 

0

Studenten

Ruim 71.000 studenten maken gebruik van onze examens.

Praktijkexamens

De wereld wordt steeds dynamischer. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor wordt de vraag naar flexibiliteit in examinering en het verlagen van examendruk steeds groter.

Als antwoord hierop hebben wij het aanbod van examens uitgebreid met twee nieuwe, flexibele soorten praktijkexamens: het examenportfolio en contextvrije examenprojecten.

Keuzedelen

Wij ontwikkelen samen met de scholen leermiddelen en examens voor keuzedelen.

Elke student heeft eigen interesses, wensen en doelen. Daarom mag je een stukje van je mbo-opleiding zelf invullen met het keuzedeel. Het volgen van een keuzedeel is verplicht, maar mag je wel zelf kiezen. Door het volgen van een keuzedeel krijg je extra kennis en vaardigheden. Daarmee kun je jezelf voorbereiden op de toekomst.

Beoordelen: de proeve van bekwaamheid

Aan het einde van een stageperiode moet een bedrijf de student beoordelen. We noemen dit de proeve van bekwaamheid.

Tijdens dit type examen moeten studenten laten zien dat ze het beroep kunnen uitoefenen waarvoor ze hebben geleerd. Een assessment behoort ook tot de mogelijkheden.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Ons examenaanbod

Examenoverzichten

Voor de opleidingen Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV), ICT en Commercie bieden wij per opleidingsgebied een examenoverzicht. In dit overzicht zie je welke exameninstrumenten je kunt inzetten om het beroepsgerichte deel van de opleiding volledig te examineren. Dit overzicht is tevens een prima tool om het examenplan voor je opleiding samen te stellen.

Digitaal examineren

Digitaal examineren sluit beter aan bij gepersonaliseerd leren en het zorgt voor minder werkdruk bij docenten. Wij gaan daarom geleidelijk over op volledig digitaal examineren. Dit doen we o.a. met het veilige online toets-servicesysteem Remindo. Daarnaast hebben we ook digitale examenprojecten. Dit zijn praktijkexamens die binnenschools worden afgenomen in een website omgeving.

Publicatieoverzichten

Het bieden van actuele informatie en meegaan met de ontwikkelingen is een belangrijke doelstelling bij de ontwikkeling van onze exameninstrumenten. We willen onze studenten een zo up-to-date mogelijk examen aanbieden. Daarom worden de overzichten per opleiding geüpdatet wanneer nodig. Op deze manier maak je altijd gebruik van de meest actuele exameninstrumenten.

Projecten

Ontwikkeling en vernieuwing zijn belangrijke thema’s voor Stichting Praktijkleren. Daarom houden wij ons, naast het ontwikkelen van exameninstrumenten, ook actief bezig met nieuwe projecten. Op deze manier creëren we per opleiding meer verdieping. Dit realiseren wij in samenwerking met diverse opleiders en de MBO-Raad en daar zijn we trots op!

Examenupdates

Wij streven naar kwalitatieve examens die altijd up-to-date zijn, zodat jij met zekerheid kunt examineren. Onze gecertificeerde examens zijn altijd in ontwikkeling. Iedere twee weken op donderdagmiddag geven we een update. 

Via onderstaande button vind je de pagina met onlangs ge(her-)publiceerde exameninstrumenten per opleidingsgebied. 

Examineren in Remindo

Stichting Praktijkleren gaat gefaseerd over op digitaal examineren. Onze focus ligt daarbij op veiligheid. Daarom werken we met het veilige online toets-servicesysteem Remindo. 

Onze doelstelling is dat alle aangesloten roc’s in schooljaar 2022-2023 over zijn op digitaal examineren via Remindo. Het voordeel? Digitaal examineren sluit beter aan bij de algemene behoefte van gepersonaliseerd leren en het zorgt voor minder werkdruk bij de docenten.

Wil je meer weten over onze gefaseerde aanpak en onze online academy?

Veelgestelde vragen

Wij ontvangen regelmatig vragen van docenten en studenten die onze examens gebruiken. De meest gestelde vragen hebben we voor je op een rij gezet. 

 • Update maandag 26 juni

  Business Services

  P2 Allround Assistant Business Services

  Examenproject

  • EP7 Financiële processen AABS_BS22_EP7_P2-K1-W2_1A1 *NIEUW*
  • EP7 Financiële processen AABS_BS22_EP7_P2-K1-W2_1B1 *NIEUW*

  Examenportfolio

  • PF9 Examenportfolio AABS_BS22_PF9_P2-K1-W4_1v1 *NIEUW*

  Contextvrij examenproject

  • CEP9 Contextvrij examenproject AABS_BS22_P2-K1-W4_1v1 *NIEUW*

   

  Commercie 2023

   

  Basisdeel

  Engelstalige Examenmatrijzen

  • Examenmatrijs EM_CM-CCA-ECS-JAM-JMG-JMIH_CO23_B1-K1_1 ENG *NIEUW*
  • Examenmatrijs EM_CM-CCA-ECS-JAM-JMG-JMIH_CO23_PvB2_B1-K2_1 ENG *NIEUW*

  Engelstalige Proeven van Bekwaamheid

  • Proeve van Bekwaamheid CM-CCA-ECS-JAM-JMG-JMIH_CO23_PvB1_B1-K1_1v1 ENG *NIEUW*
  • Proeve van Bekwaamheid CM-CCA-ECS-JAM-JMG-JMIH_CO23_PvB2_B1-K2_1v1 ENG *NIEUW*

  P6 Junior Manager Internationale Handel

  Examenmatrijs

  • Examenmatrijs EM_JMIH_CO23_P6-K3_1 *NIEUW*

   

   Keuzedelen

   K1150 - Veiligheid in de evenementendsector

   Examenmatrijs

   • Examenmatrijs VIDE_D1-K1_1 *NIEUW*

   Examenportfolio

   • Examenportfolio VIDE_PF1_D1-K1_1v1 *NIEUW*

   Ondernemer Handel  

   Examenmatrijs

   • Examenmatrijs EM_OH_OH23_B1-K3_1 *NIEUW*

   Examenportfolio

   • Examenportfolio OH_OH23_PF3_B1-K3_1v1 *NIEUW*

   Proeve van Bekwaamheid

   • Proeve van Bekwaamheid OH_OH23_PvB3_B1-K3_1v1 *NIEUW*

   Contextvrij examenproject 

   • Contextvrij examenproject OH_OH23_CEP3_B1-K3_1v1 *NIEUW*

    

   Retail

   Retail advies

   P1 retailspecialist

   Vaardigheidsexamen

   • Vaardigheidsexamen MVT RS_RA22_VE1_1B1 *NIEUW*

   Retailmanager

   P1 Retailmanager

   Vaardigheidsexamen

   • Vaardigheidsexamen MVT RM_RM22_VE1_1B1 *NIEUW*

    

   Commercie 2016

   Er is helaas een melding van mogelijke fraude bij drie examenprojecten gemeld.

   Het onderzoek naar de aard en de omvang van deze melding wordt momenteel nog onderzocht. De betreffende examenprojecten worden in de zomervakantie van de website verwijderd en waar nodig wordt een nieuw examenproject geconstrueerd.

   Junior accountmanager

   B1-K3:

   • JAM CO16 EP16 B1-K3 variant C Gerritsen Solutions Pop-up store 3C1 *NIEUW*

    

   P4-K1:

   • JAM CO16-EP20 P4-K1 variant A Coolstar accountplan Drank24 2A1 *NIEUW*

   • JAM CO16-EP20 P4-K1 variant C Fit4 Life accountplan Wolters&De Boer 2C1 *NIEUW*

    

    

    

   Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

  • Hoe borgen wij de kwaliteit van onze exameninstrumenten?

   Wij hanteren een vaste werkwijze voor de constructie van de exameninstrumenten. Het constructieproces bestaat uit de volgende onderdelen.

   • Interpretatie-/inspiratiebijeenkomst
   • Constructie
   • Screening/testen (toetstechnisch en inhoudelijk)
   • Consistentiecontrole
   • Bureauredactie
   • Vaststelling (procedureel)
   • Publicatie
   • Evaluatie

   De benodigde deskundigheid, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij het constructieproces zijn beschreven. Daarmee voldoet Stichting Praktijkleren aan de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten. In de publicatie Valide exameninstrumenten, Hoe borgt Stichting Praktijkleren de kwaliteit? vind je de uitgebreide verantwoording.

   Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

  • Hoe dienen scholen om te gaan met onze exameninstrumenten?

   Stichting Praktijkleren heeft een gedragscode opgesteld om te voorkomen dat examens uitlekken. In de gedragscode vind je de regels waaraan jij je dient te houden bij het voorbereiden en afnemen van examens van Stichting Praktijkleren. Naar onze gedragscode.

   Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

  • Mag ik zelf een exameninstrument aanpassen?

   De examenprojecten, kennis- of vaardigheidsexamens van Stichting Praktijkleren zijn valide exameninstrumenten met vaste examenopdrachten (zie Toepassing valide exameninstrumenten, oktober 2017).  Als een school hier iets in wil aanpassen, moet de school een verzoek tot wijziging indienen bij Stichting Praktijkleren. Als de wijziging door Stichting Praktijkleren wordt doorgevoerd is er vervolgens weer sprake van een valide exameninstrument.

   De proeve van bekwaamheid is een valide exameninstrument met examenopdracht + instructie (zie Toepassing valide exameninstrumenten, oktober 2017). Een school kan de examenopdracht aanpassen of formuleren met behulp van de meegeleverde instructie. Het exameninstrument is dan tijdelijk ‘valide onder voorbehoud’. De examencommissie van de school moet vervolgens verifiëren of de vervangen of aangepaste examenopdracht tot stand is gekomen conform de bijgeleverde instructie.

   Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

  • Wat is een examen- en dekkingsoverzicht?

   Het examenoverzicht geeft weer welke exameninstrumenten per kerntaak kunnen worden ingezet om dekkend te zijn voor de kwalificatie (examenmix). Het examenoverzicht kan gebruikt worden bij het opstellen van het examenplan.

   In het dekkingsoverzicht is de examenmix verantwoord. Het laat zien welke onderdelen (werkprocessen, vakkennis en vaardigheden) van het kwalificatiedossier aan welke exameninstrumenten zijn toegewezen. In het examen- en dekkingsoverzicht is daarnaast terug te vinden of en welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot representatief examineren.

   Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

  • Welke exameninstrumenten biedt Stichting Praktijkleren aan?

   Wij leveren exameninstrumenten voor de kwalificatiedossiers van Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV), ICT en Commercie en voor een aantal keuzedelen. De exameninstrumenten van Stichting Praktijkleren dekken de beroepsspecifieke eisen van de kwalificaties conform de producteisen uit de norm voor valide exameninstrumenten, oktober 2017. Deze zijn te vinden op deze pagina.

   Ons aanbod bestaat uit:

   • Proeven van bekwaamheid
   • Examenprojecten
   • Vaardigheidsexamens
   • Kennisexamens
   • Een mix van een van bovenstaande examenvormen. Bijvoorbeeld een praktijkexamen (PE) met kenmerken van zowel een proeve van bekwaamheid, als een examenproject.

   Proeven van bekwaamheid en examenprojecten zijn praktijkexamens waarmee één of meerdere de werkprocessen integraal worden geëxamineerd. Deze twee examenvormen zijn uitwisselbaar. Een school kan kiezen welke examenvorm zij inzet. Beide examenvormen zijn op dezelfde examenmatrijs gebaseerd en maken gebruik van dezelfde beoordelingsformulieren. 

   Vaardigheids- en kennisexamens examineren steekproefsgewijs vakkennis en vaardigheden uit het kwalificatiedossier die cruciaal zijn voor de beroepsuitoefening en onvoldoende in de praktijkexamens aan bod komen.

   De gekozen examenvormen per kwalificatiedossier zijn weergegeven in de volgende documenten.

   Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

  Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.