Stichting Praktijkleren header image

Leermiddelenoverzichten

Wij bieden binnenschoolse en buitenschoolse leermiddelen omdat wij geloven dat dit een waardevolle combinatie is. Door het combineren van binnenschools en buitenschools leren, vinden studenten betere aansluiting op hun dagelijkse leefwereld. Ons advies: verwerk de praktijk nog meer in de leermiddelen. Want op die manier bereid je jouw studenten nog meer voor op de werkelijkheid binnen hun vakgebied. 

Ons aanbod bestaat uit binnenschoolse en buitenschoolse leermiddelen voor de beginnende student tot beginnend beroepsbeoefenaar. Wij maken leermiddelen voor de sectoren: Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV), ICT en Commercie en N2 breed. 

Binnenschoolse leermiddelen

Onze binnenschoolse leermiddelen zijn: 

  • oplopend in moeilijkheidsgraad;
  • gezamenlijk dekkend voor het hele kwalificatiedossier;
  • praktijkgericht en spelen zich af in een contextrijke omgeving;
  • geschikt voor gebruik op alle roc's;
  • afwisselend in werkvormen, contexten en zijn gebaseerd op verschillende leertheorieën zoals de leercyclus van Kolb en het 4C/ID model van Merrienboer;
  • ontzorgend voor de docent doordat ze zoveel mogelijk zelf na te nakijken opdrachten, korte just-in-time docenteninformatie en instructiefilms bevatten.

Buitenschoolse leermiddelen

Voor onze buitenschoolse leermiddelen is de Praktijkwijzer ontwikkeld. Hier zijn voorbeeldopdrachten, beoordelingsformulieren en overige documenten te vinden die gebruikt kunnen worden voor de beroepspraktijkvorming (bpv). 

Voordelen van gebruik van de Praktijkwijzer: 

  • Als school hoef je niet meer elk jaar een eigen bpv boek te maken;
  • Je kunt zelf een selectie maken uit de opdrachten;
  • Alles is te vinden op één centrale plek. 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de pagina over de Praktijkwijzer.

Examenmatrijs

De leermiddelen en de examens zijn gebaseerd op dezelfde examenmatrijs. Dit is een tabel waarin wordt aangegeven hoe het examen in relatie tot de leerstof beoordeeld moet worden. Hierdoor is de doorlopende leerlijn van jaar één tot aan het examen geborgd. 

Deze examenmatrijzen komen tot stand in samenwerking met de scholen. Vaak wordt in de examens ook gewerkt met dezelfde rijke contexten als binnen de leermiddelen. De examens zijn echter leerwegonafhankelijk en kunnen dus ook los van de leermiddelen worden gebruikt.

Leerplan samenstellen

Het leermiddelenoverzicht kan je gebruiken om het leerplan voor een bepaalde opleiding samen te stellen. Jaarlijks worden de leermiddelenoverzichten geactualiseerd. Daarin wordt per uitstroom aangegeven over welke leermiddelen Stichting Praktijkleren beschikt om invulling te kunnen geven aan een zo volledig mogelijke dekking van het kwalificatiedossier met behulp van praktijkgeoriënteerde leermiddelen. 

In het leermiddelenoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse soorten leermiddelen waar Stichting Praktijkleren over beschikt voor buiten- en binnenschools leren. De praktijkwijzer is bestemd voor de buitenschoolse leeromgeving. Voor de binnenschoolse leeromgeving beschikt Stichting Praktijkleren over simulatie, integratieve beroepscontexten/beroepscontexten en overige leermiddelen (multimediale praktijkcases, casuïstiek en trainingen).

Wil je meer weten?

Heb je interesse in een van onze leermiddelen, wil je meer weten over een specifiek leermiddel of heb je een andere vraag?