Stichting Praktijkleren header image

Moduleren

We stappen over naar een nieuw flexibel leermiddelenportfolio. Dit portfolio is af te stemmen op de eigen onderwijsvisie: hybride, gepersonaliseerd en/of blended.

We stappen over naar een nieuw flexibel leermiddelenportfolio.

Dit portfolio is af te stemmen op de eigen onderwijsvisie:

hybride, gepersonaliseerd en/of blended.

4 flexibele bouwstenen

Taakmodules

In de taakmodules doorloopt een student het leerproces van aanleren, verwerken en toepassen. Een taakmodule is met name bedoeld om kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een beroepstaak aan te leren. In deze aanlerende fase worden tools aangereikt om de opdrachten uit te kunnen voeren. Taakmodules zijn korte modules (3 - 6 klokuren) met een enkele beroepstaak in verschillende contexten.

Beroepsmodules

Dit zijn langere modules (9 -18 klokuren) met geïntegreerde beroepstaken in een gesimuleerde beroepscontext. De beroepsmodules zijn gericht op het toepassen van de verworven kennis en vaardigheden in een beroepscontext, waarbij de student de basale kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de beroepstaak al beheerst.

Bronnenbank

In de bronnenbank kunnen docenten en studenten how to’s vinden die helpen om beter vat te krijgen op de uit te voeren beroepstaken. De formats, instructiefilms en stappenplannen e.d. ondersteunen zowel het maken van opdrachten op school (in de beroepsmodule) als de werkzaamheden in de praktijk (BPV).

Opdrachtenbank

De opdrachtenbank is bedoeld om extra oefenmateriaal aan te bieden in de vorm van herhalings- of uitbreidingsopdrachten.

Een unieke leerweg samenstellen

Het is mogelijk om een unieke leerweg samen te stellen per (groep) student(en). Een aantal samenhangende modules zijn geclusterd op werkprocesniveau. 

Per cluster is er een instaptest ontwikkeld. De uitslag van deze test bestaat uit een advies welke taakmodules de student nog moet volgen om de laatste beroepsmodule van het cluster met goede uitkomst te doorlopen. In een hybride concept, waarin veel opdrachten samen met én in de praktijk worden gedaan, kunnen taakmodules ook worden ingezet door in korte trainingen aan deficiënties te werken. De bronnenbank kan in dit geval worden geraadpleegd voor hoe een taak uitgevoerd moet worden.

Cluster van taak- en beroepsmodules

Om het proces van een leerweg samen te stellen en te vereenvoudigen, hebben wij een aantal samenhangende modules geclusterd in zogenaamde standaard routes.

Van deze cluster van modules, die samenvallen met een thema of werkproces, zijn ‘bouwtekeningen’ gemaakt waarin wordt aangegeven welke modules op elkaar aansluiten.

De afbeelding hiernaast geeft dit schematisch weer. In ons distributieplatform LearningCloud zijn de taak- en beroepsmodules van een cluster op een logische manier aaneengeregen als standaard voorbeeldroute.

Een gefaseerde uitrol

Wat kun je van ons verwachten? In het najaar van 2021 starten we met de uitrol van ons nieuwe portfolio. We rollen het nieuwe portfolio als eerste uit voor het nieuwe KD BS. Deze start met het nieuwe schooljaar 2021 - 2022. 

Elk kwartaal houden we verschillende informatiebijeenkomsten om jou en de scholen te informeren of om samen in co-creatie de verschillende modules te ontwikkelen. Wil je meedenken, van gedachten wisselen of heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan in onze agenda voor de bijeenkomsten op korte termijn. Je vindt ze onder de tab ‘Trainingen en ondersteuning Business Services’

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over ons nieuwe leermiddelenportfolio hebben we voor je op een rij gezet.

 • Kunnen studenten de modules zelfstandig doorlopen?

  In de taakmodules doorloopt een student een leerproces van aanleren, verwerken en toepassen. In de aanlerende fase worden tools aangereikt om de opdrachten uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk zelf na te kijken opdrachten. Studenten met een zelfstandige houding kunnen redelijk zelfstandig deze modules doorlopen. Toch denken we dat een docent een toegevoegde waarde heeft in het verwerken van de leerstof, door studenten te stimuleren om te reflecteren en/of het geven van feedback of feedforward.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Op welke wijze sluit examinering aan bij moduleren?

  De laatste beroepsmodule van een cluster sluit aan bij het praktijkexamen.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Komen er verschillende modulen voor niveau 2 of 3 en/of 4?

  In de cluster Frontoffice, Zakelijke communicatie, Gegevensverwerken en Werken in een organisatie zijn de modules bedoeld voor alle studenten. Ze zijn op het taalniveau B1. Een taalniveau dat veel organisaties toepassen om begrijpelijke teksten te schrijven. In de genoemde cluster zijn wel verdiepende en aanvullende opdrachten voor niveau 4 toegevoegd en zijn er soms voor niveau 2 extra inzetbare instructies toegevoegd. Voor de overige clusters geldt dat deze zijn geschreven op het niveau van het bijbehorende profiel.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

 • Kun je een beroepsmodule ook inzetten zonder de voorafgaande taakmodulen te doen?

  In theorie kan dit. Het is wel zo dat een beroepsmodule gericht is op oefenen. Er wordt dus van uitgegaan dat de student de basale kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de beroepstaak al beheerst. Om een beter beeld van kennis en kunde van de student te krijgen is per cluster een instaptest ontwikkeld. Een student kan bij het doorlopen van een beroepsmodule gebruik maken van de how to’s uit de bronnenbank. Studenten met een zelfstandige houding zullen succesvoller zijn bij het doorlopen van een beroepsmodule zonder de voorafgaande taakmodule.

  Is dit antwoord nuttig? Ja / Nee

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten?

Wil jij weten hoe je een hybride leermiddelenportfolio kunt samenstellen? Of wil je meedenken over de ontwikkeling van onze nieuwe taak- en beroepsmodules voor het nieuwe KD Business Services? Neem dan contact met ons op.