Stichting Praktijkleren header image

Moduleren: hoe werkt het?

Clusters

Een aantal samenhangende modules zijn geclusterd. Van dit cluster van modules (dat samenvalt met een thema of werkproces) is een bouwtekening gemaakt waarin is aangegeven welke modules op elkaar aansluiten. Hieronder vind je een voorbeeld.

In ons distributieplatform LearningCloud zijn de taak- en beroepsmodule van een cluster op een logische manier aaneengeregen als standaard voorbeeldroute.

Modules en andere bouwstenen

Elke bouwsteen uit het leermiddelenportfolio heeft een eigen unieke functie. Een taakmodule is met name bedoeld om kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een beroepstaak aan te leren. Een beroepsmodule is gericht op het oefenen van beroepstaken in een gesimuleerde beroepscontext. De bronnenbank geeft juist-in-time informatie. Afhankelijk van het onderwijsconcept kunnen deze bouwstenen anders worden ingezet.

Het is mogelijk om een unieke leerweg samen te stellen per (groep) student(en). Hiervoor is per cluster een instaptest ontwikkeld. De uitslag van deze test bestaat uit een advies welke taakmodules nog gevolgd moeten worden om de laatste beroepsmodule van het cluster met goed gevolg te doorlopen. Op deze manier kan een student die al heel veel voorkennis en ervaring heeft, met name de beroepsmodulen inzetten als oefening voor een praktijkexamen.

In een hybride concept, waarin veel opdrachten samen met én in de praktijk worden gedaan, kunnen de taakmodulen met name ingezet worden door in korte trainingen aan deficiënties te werken. De bronnenbank kan in een dergelijk geraadpleegd worden als de student zich afvraagt hoe een taak uitgevoerd moet worden.

Het distributieplatform 

Maatwerk
Het is op termijn ook mogelijk om in de LearningCloud van de PraktijkHub het cluster op maat te maken en hier uniek materiaal aan toe te voegen.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over moduleren of heb je een andere vraag?