Stichting Praktijkleren header image

Digitaal examineren: hoe werkt het?

Onze kennisexamens bieden wij aan met het veilige online toets-servicesysteem Remindo. Het enige wat je voor een digitaal examen nodig hebt is een computer met internet. Digitaal examineren levert je als school meer veiligheid, gemak en efficiëntie op. Het platform Remindo is een bewezen veilige omgeving en wordt al door veel scholen in binnen- en buitenland gebruikt.

Met behulp van Remindo kan Stichting Praktijkleren ook voor jouw school het volledige proces van toetsen en examineren binnen een veilige online-beheeromgeving verzorgen. We maken examens met verschillende vraagtypen, zoals meerkeuzevragen, hotspotvragen, sleep- en sorteervragen en open vragen. We verrijken cases met afbeeldingen, video’s en audiofragmenten. Hiermee levert deze vorm van digitaal examineren niet alleen voordeel voor docenten op, maar sluit hij bovendien beter aan op de belevingswereld van studenten.

Je kunt Remindo binnen je school, maar ook op andere examenlocaties inzetten. Een vereiste daarbij is het toezicht van een surveillant. Als school heb je altijd toegang tot de examenresultaten. Daarnaast kun je een digitaal inzagemoment voor studenten inplannen.

De voordelen op een rij
Digitaal examineren maakt het mogelijk om plaats- en tijdsonafhankelijk te toetsen. Dit sluit veel beter aan bij de behoefte van gepersonaliseerd leren. Maar ons voornaamste doel is de werkdrukverlichting voor docenten. Andere voordelen zijn: 

  • Overzichtelijk: vragen, toetsen en resultaten staan overzichtelijk bij elkaar in één veilige digitale omgeving;
  • Toegankelijk: altijd en overal veilig toegang tot vragen, toetsen en resultaten;
  • Leesbaarheid: leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op;
  • Tijdbesparend: geen nakijkwerk meer bij mc-vragen, geen printwerk en je hoeft geen papieren examens te archiveren;
  • Afnemende fraudegevoeligheid;
  • Directe beschikbaarheid van de uitslag.

Wil je meer weten?

Wil je aan de slag met digitaal examineren?