Stichting Praktijkleren header image

Fieldlab FEnEX

In co-creatie met de scholen behandelen we innovaties op het gebied van examinering door middel van het houden van verschillende Fieldlabs

In co-creatie met de scholen behandelen

we innovaties op het gebied van examinering

door middel van het houden van verschillende Fieldlabs

Co-creatie met roc's 

Thema’s als gepersonaliseerd leren, flexibel examineren, meer praktijkgericht onderwijs en formatief handelen spelen een grote rol.

Vanuit Stichting Praktijkleren willen we optimaal aansluiten bij deze bewegingen en ervoor zorgen dat onze dienstverlening blijft aansluiten bij de behoefte van de scholen nu en in de toekomst. Fieldlab is een initiatief van Stichting Praktijkleren samen met de roc’s. We zijn in het voorjaar 2021 gestart en ondertussen zijn er al 17 deelnemende roc's!

Lees ook onze folder voor alle informatie op een rij.

Fieldlab bijeenkomsten

Voor de de start van schooljaar 2022- 2023 hebben we al een aantal heel actuele en interesante Fieldlabs gepland. Uiteraard blijven we nieuwe fieldlabs inplannen, juist ook vanuit jullie wensen en vragen.

Om iedereen mee te kunnen laten praten en een breed gedragen beeld te creëren, houden we gedurende het schooljaar meerdere (digitale) bijeenkomsten. Hoe meer betrokkenheid, deelnemers en daarmee inhoudelijke expertise we aan tafel hebben, hoe meer we kunnen experimenteren en delen met elkaar.

 

Doe je ook mee?

Op dit moment zijn er al 17 enthousiaste roc’s aangesloten. Scholen die meedoen geven als voordelen aan:

- Kennis en expertise opdoen op actuele, inhoudelijke thema’s;

- Verbinding met andere scholen;

- Leren van good practices van elkaar.

Een partner aan het woord

" Ik heb me aangesloten bij project FEnEX omdat ik het belangrijk en waardevol vindt om vanuit de praktijk van het beroepsonderwijs een bijdrage te leveren aan de visieontwikkeling van een voor mij erg belangrijke partner: SPL. Omdat het werkveld voortdurend aan verandering onderhevig is, in de zakelijke dienstverlening bij uitstek, moeten ons onderwijs en de afsluiting daarvan meebewegen. Dat vraagt steeds meer flexibiliteit, ruimte voor actualiteit en keuze-mogelijkheden voor de student die zich steeds meer op zijn eigen manier én zijn leven lang ontwikkelt. Samen hierover na- en opdenken in een warme samenwerkingsrelatie met partners als SPL is in dit proces noodzakelijk én heel erg leuk." 

 

Marieke Kuijper -  Domeinmanager domein Business studies (voorheen MEA) | ROCvA/ROCvF

 

Veelgestelde vragen

Wij ontvangen regelmatig vragen over FEnEX. De meest gestelde vragen hebben we voor je op een rij gezet. 

 • Stopt Stichting Praktijkleren met de al eerder in gang gezette productie van materialen en middelen?

  Nee, we gaan gewoon door met de productie zoals deze gecommuniceerd is. De nieuwe producten komen er bij of worden op een later moment doorgevoerd.

 • Wanneer zien we resultaten van Fieldlab FEnEX?

  Dit hangt af van het type product. Sommige producten zullen al snel beschikbaar zijn, andere hebben een langere doorlooptijd qua ontwikkeling. Ook kan het zijn dat we bepaalde vernieuwingen pas doorvoeren op een passend moment, zoals bij de invoer van een nieuw kwalificatiedossier.

 • Wat voor soort output kan ik van Fieldlab FEnEX verwachten?

  Doel is om aan het einde van schooljaar ’21-‘22 uitgewerkte producten te hebben. Onder een product verstaan we onder andere een format voor een leermiddel of examen, prototype/demo, een training of een handreiking.

 • Ik wil ook graag een bijdrage leveren, kan dat?

  Jazeker! Je kan bijvoorbeeld aansluiten bij onze bijeenkomsten en daarin met ons meedenken. Neem hiervoor contact met ons op via fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.

 • Waar staat de naam FEnEX voor?

  De naam FEnEX is afkomstig van de afkorting formatief evalueren en examineren.

Wil je meer weten?

Heb jij vragen of ideeën op gebied van examineren in de toekomst? Wacht dan niet en stuur direct je vragen of opmerkingen aan fieldlabfenex(at)stichtingpraktijkleren.nl. Wij horen ze graag.