Stichting Praktijkleren header image

Expert IT systems and devices

De Expert IT systems and devices is binnen het bedrijf dé contactpersoon op ICT-gebied. De expert helpt gebruikers om mobiele apparaten te installeren en te gebruiken, lost storingen op en beheert de infrastructuur en allerlei programma’s.

Ook houdt hij/zij zich bezig met het beveiligen van informatiesystemen en voert gesprekken met opdrachtgevers over mogelijke wensen, die vervolgens vertaald worden naar aanpassingen of vernieuwingen in de ICT-infrastructuur of programma’s. De expert is werkzaam in verschillende bedrijven in alle mogelijke sectoren van de economie, waarbij vaak wordt samenwerkt met collega’s in projectteams.

De belangrijkste taken van de Expert IT systems and devices:

  • ondersteunt gebruikers
  • installeert en beheert mobiele apparaten
  • beheert en monitort onderdelen van het netwerk en de infrastructuur
  • geeft advies over app’s en programma’s
  • onderhoudt app’s en programma’s
  • ontwikkelt digitale toepassingen
  • beheert databases
  • geeft advies op het gebied van veiligheid
  • handelt veiligheidsincidenten af

Leermiddelen
Voor de opleiding Expert IT systems and devices biedt Stichting Praktijkleren modern en actueel lesmateriaal via ons platform voor leermiddelen: Praktijkhub. Het betreft praktijkmodules, praktijkcases,  simulaties en beroepsprojecten. Al ons materiaal wordt niet alleen door ontwikkelaars van Stichting Praktijkleren geschreven. Ook docenten kunnen lesmateriaal delen op dit platform. Daarnaast stellen we content ter beschikking via ons Academy Support Centre. Ook bieden we materiaal van derden aan, vanuit de licentie of tegen hoge kortingen.

Denk hierbij aan:

Al ons materiaal is gerelateerd aan de inhoud van de kwalificatiedossiers. Met dit materiaal bieden we docenten de mogelijkheid om een actuele leerroute samen te stellen. Binnen ons platform bouwen we tevens aan een digitale community waar Stichting Praktijkleren en docenten informatie delen, ervaringen uitwisselen en met elkaar netwerken.

Examens
De examens voor het kwalificatiedossier van Expert IT sytems and devices zijn praktijkexamens die zowel in de beroepspraktijk als in een gesimuleerde omgeving op school kunnen worden afgenomen.

Het praktijkexamen bestaat uit een document ‘Examenafspraken’ en een document ‘Referentieopdrachten’. In de examenafspraken is een contextloze examenopdracht beschreven. In het document referentieopdrachten zijn voorbeelden van opdrachten en kaders gegeven die een indicatie geven van de omvang en complexiteit van de examenopdracht. Met optie 1 wordt het examen afgenomen in de beroepspraktijk. Het bedrijf levert een opdracht aan waarmee de opdracht uit het praktijkexamen kan worden uitgevoerd. Wanneer er gekozen wordt voor een gesimuleerde omgeving, heeft de opleiding de mogelijkheid om zelf een opdracht te construeren bij het contextloze examen (optie 2) of een opdracht van Stichting Praktijkleren in te zetten (optie 3). 

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over de opleiding Expert IT systems and devices of wil je direct starten?