Stichting Praktijkleren header image

Software developer

De Software developer ontwerpt en ontwikkelt computerprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan app’s, games en websites. Hij/zij kan goed doorvragen wat de klant (eigenlijk) nodig heeft. Daarnaast kan de Software developer scripts schrijven en programmeren in verschillende programmeertalen. Hij/zij houdt ook in de gaten of bestaande programma’s goed blijven werken of moeten worden uitgebreid. De Software developer werkt in een team met andere ontwikkelaars en collega’s en kan zijn/haar werk goed presenteren en uitleggen.

De belangrijkste taken van de Software developer:

  • ontwerpt software
  • ontwikkelt software
  • test de programmatuur
  • geeft verbetervoorstellen
  • werkt in een ontwikkelteam
  •  presenteert het opgeleverde werk

Leermiddelen
Voor de opleiding Software developer biedt Stichting Praktijkleren modern en actueel lesmateriaal via ons platform voor leermiddelen: Praktijkhub. Het betreft praktijkmodules, praktijkcases,  simulaties en beroepsprojecten. Al ons materiaal wordt niet alleen door ontwikkelaars van Stichting Praktijkleren geschreven. Ook docenten kunnen lesmateriaal delen op dit platform. Daarnaast stellen we content ter beschikking via ons Academy Support Centre. Ook bieden we materiaal van derden aan, vanuit de licentie of tegen hoge kortingen.

Denk hierbij aan:

Al ons materiaal is gerelateerd aan de inhoud van de kwalificatiedossiers. Met dit materiaal bieden we docenten de mogelijkheid om een actuele leerroute samen te stellen.

Binnen ons platform bouwen we tevens aan een digitale community waar Stichting Praktijkleren en docenten informatie delen, ervaringen uitwisselen en met elkaar netwerken.

Examens
De examens voor het kwalificatiedossier van Software developer zijn praktijkexamens die zowel in de beroepspraktijk als in een gesimuleerde omgeving op school kunnen worden afgenomen.

Het praktijkexamen bestaat uit een document ‘Examenafspraken’ en een document ‘Referentieopdrachten’. In de examenafspraken is een contextloze examenopdracht beschreven. In het document referentieopdrachten zijn voorbeelden van opdrachten en kaders gegeven die een indicatie geven van de omvang en complexiteit van de examenopdracht. Met optie 1 wordt het examen afgenomen in de beroepspraktijk. Het bedrijf levert een opdracht aan waarmee de opdracht uit het praktijkexamen kan worden uitgevoerd. Wanneer er gekozen wordt voor een gesimuleerde omgeving, heeft de opleiding de mogelijkheid om zelf een opdracht te construeren bij het contextloze examen (optie 2) of een opdracht van Stichting Praktijkleren in te zetten (optie 3). 

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over de opleiding Software developer of wil je direct starten?