Stichting Praktijkleren header image

Helpende zorg en welzijn

Tijdens de opleiding Helpende zorg en welzijn leer je ondersteunende werkzaamheden uit te voeren. De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliënt, maar ook in de leefomgeving waar de cliënt langdurig verblijft.

De omgeving kan heel verschillend zijn, zoals een verzorgingshuis, woonzorgcentrum, thuiszorg, kinderopvang, begeleid wonen of onderwijs.  De helpende zorg en welzijn voert ondersteunende werkzaamheden uit en houdt rekening met afspraken, normen en warden en privacy. Hij/zij maakt ruimtes gebruiksklaar, treedt op als aanspreekpunt, voert eenvoudige administratieve taken uit, assisteert bij voorraadbeheer en voert werkzaamheden uit gericht op voeding. De helpende zorg en welzijn is daarbij klantvriendelijk en heeft een open houding, waarbij de werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd.

Leermiddelen
Voor de opleiding Helpende zorg en welzijn bieden wij modern en actueel lesmateriaal via onze website achter log-in. Het betreft praktijkmodules, praktijkcases, simulaties en beroepsprojecten. Al ons materiaal wordt niet alleen door ontwikkelaars van Stichting Praktijkleren geschreven, ook docenten kunnen lesmateriaal delen op dit platform.

Al ons materiaal is gerelateerd aan de inhoud van de kwalificatiedossiers. Met dit materiaal bieden we docenten de mogelijkheid om een actuele leerroute samen te stellen.

Examens
De examens voor de opleiding Helpende zorg en welzijn zijn praktijkexamens die zowel in de beroepspraktijk als in een gesimuleerde omgeving op school kunnen worden afgenomen. Het praktijkexamen bestaat uit een document ‘Examenafspraken’ en een document ‘Referentieopdrachten’. In de examenafspraken is een contextloze examenopdracht beschreven. In het document referentieopdrachten zijn voorbeelden van opdrachten en kaders gegeven die een indicatie geven van de omvang en complexiteit van de examenopdracht.

Met optie 1 wordt het examen afgenomen in de beroepspraktijk. Het bedrijf levert een opdracht aan waarmee de opdracht uit het praktijkexamen kan worden uitgevoerd. Wanneer er gekozen wordt voor een gesimuleerde omgeving, heeft de opleiding de mogelijkheid om zelf een opdracht te construeren bij het contextloze examen (optie 2) of een opdracht van Stichting Praktijkleren in te zetten (optie 3). 

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over de opleiding Helpende zorg en welzijn of wil je direct starten?