Stichting Praktijkleren header image

Servicemedewerker

De servicemedewerker is werkzaam in grote organisaties of instellingen voor (zakelijke) dienstverlening. De servicemedewerker is een gastvrije duizendpoot en kan verschillendvae ondersteunende werkzaamheden uitvoeren.

  • Hij/zij is het aanspreekpunt voor de bezoekers en speelt daarbij in op de behoeften en de verwachtingen en is klantvriendelijk.
  • De servicemedewerker draagt bij aan een veilige situatie en controleert de middelen, eventueel kan hij/zij eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
  • Hij/zij assisteert bij de uitvoering van verschillende activiteiten, voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit en assisteert bij het beheer van de voorraad.
  • Bij alle werkzaamheden stelt hij/zij zich dienstverlenend op.

Leermiddelen
Voor de opleiding Servicemedewerker bieden wij modern en actueel lesmateriaal via onze website achter log-in. Het betreft praktijkmodules, praktijkcases, simulaties en beroepsprojecten. Al ons materiaal wordt niet alleen door ontwikkelaars van Stichting Praktijkleren geschreven, ook docenten kunnen lesmateriaal delen op dit platform.

Al ons materiaal is gerelateerd aan de inhoud van de kwalificatiedossiers. Met dit materiaal bieden we docenten de mogelijkheid om een actuele leerroute samen te stellen.

Examens
De examens voor de opleiding Retailmedewerker zijn praktijkexamens die zowel in de beroepspraktijk als in een gesimuleerde omgeving op school kunnen worden afgenomen. Het praktijkexamen bestaat uit een document ‘Examenafspraken’ en een document ‘Referentieopdrachten’. In de examenafspraken is een contextloze examenopdracht beschreven. In het document referentieopdrachten zijn voorbeelden van opdrachten en kaders gegeven die een indicatie geven van de omvang en complexiteit van de examenopdracht.

Met optie 1 wordt het examen afgenomen in de beroepspraktijk. Het bedrijf levert een opdracht aan waarmee de opdracht uit het praktijkexamen kan worden uitgevoerd. Wanneer er gekozen wordt voor een gesimuleerde omgeving, heeft de opleiding de mogelijkheid om zelf een opdracht te construeren bij het contextloze examen (optie 2) of een opdracht van Stichting Praktijkleren in te zetten (optie 3). 

Wil je meer weten?

Heb je een vraag over de opleiding Servicemedewerker of wil je direct starten?