Stichting Praktijkleren header image

Samen sterk onderwijs

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op kwalitatief en betaalbaar (beroeps)onderwijs. Deze doelstelling realiseren wij door nauw samen te werken met scholen en het bedrijfsleven.

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op kwalitatief

en betaalbaar (beroeps)onderwijs. Deze doelstelling realiseren

wij door nauw samen te werken met scholen en het bedrijfsleven.

Onze geschiedenis

Stichting Praktijkleren is in 2006 opgericht op initiatief van 7 roc’s. De doelstelling om praktijkgericht onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar te maken, streven we vandaag de dag nog steeds na.

Wij zijn dus ‘van’ de roc’s en richten ons op het bieden van advies en ondersteuning voor praktijkgericht onderwijs. Naast leermiddelen bieden wij exameninstrumenten aan in ons dienstenpakket. Ook bieden wij training, advies en maatwerkproducten voor de scholen zodat niet alleen studenten maar ook de docenten en teamleiders zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

Hoe wij werken

Als stichting zijn wij enorm betrokken bij de scholen. Wij weten waar de scholen mee bezig zijn en wat er leeft bij de studenten. Dit vertalen wij naar kwalitatief hoogwaardige producten en diensten die naadloos aansluiten op de eisen en wensen van de gebruikers, maar ook op het bedrijfsleven.

We stellen plannen op en toetsen deze met de scholen. Samen met de vakdocenten van de aangesloten scholen maken we onze leerproducten en examens. De input en kennis van het bedrijfsleven wordt daar zoveel mogelijk in verwerkt. Tot slot evalueren we of het proces goed is verlopen en we tevreden zijn met het resultaat.

0

Studenten in Nederland

Ruim 60.000 studenten maken dagelijks gebruik van producten van Stichting Praktijkleren.

0

Roc's in Nederland

42 roc's hebben zich aangesloten bij Stichting Praktijkleren. 

0

Beschikbare leermiddelen

Stichting Praktijkleren stelt dagelijks ruim 250 leermiddelen beschikbaar.

Onze thema's

Breed opleiden

Wij kijken verder dan traditionele opleidingen. In de beroepspraktijk krijgen studenten te maken met andere vaardigheden en werkvelden dan alleen die uit hun eigen profiel. Daarom krijgt een student toegang tot al het lesmateriaal dat door ons is gemaakt. Zo ondersteunen wij onder andere de scholen in het breed opleiden van studenten. 

Gepersonaliseerd leren

Modulair onderwijs helpt studenten om de studie flexibeler en meer op maat te organiseren. Wij ontwikkelen en bieden onze leermiddelen en examens daarom in kleine, flexibele eenheden aan. Leerstof wordt hierdoor voor studenten behapbaar en overzichtelijk. Op deze manier kunnen zij en docenten naar eigen inzicht een indeling maken van de gewenste studie.

Hybride leren

Het realistisch nabootsen van de praktijk is belangrijk, zodat studenten zich kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. Daarom worden onze leermiddelen, examens en methodes nauwkeurig afgestemd op de beroepspraktijk, nu en in de toekomst. En met PenNed, ons wereldwijde netwerk dat meer dan 7.000 virtuele oefenbedrijven (PE’s) met elkaar verbindt, halen we de praktijk naar de scholen.

Vernieuwing examens

De huidige examendruk willen we verlagen door onze processen te verbeteren en examens meer flexibel aan te bieden. Kortere examens, examens afnemen op het moment dat de student eraan toe is en meer gebruik maken van digitalisatie. In co-creatie met een aantal scholen onderzoeken we een nieuw examenmodel, een nieuwe blauwdruk. Meer lezen over project FEnEX?

Onze doelen

Als onderdeel van de roc’s streven we de volgende doelen na:

  • Versterken van het collectieve platform waarbij Stichting Praktijkleren fungeert als open platform voor de scholen; 
  • Leveren van valide examens: we leveren in opdracht van de scholen examens die voldoen aan de norm;
  • Zorgen voor goede leermiddelen: samen met de scholen maken we actuele en flexibele praktijkgerichte leermiddelen; 
  • Bijdrage leveren aan een goede en efficiënte uitvoering van onderwijs en examineren: we adviseren en trainen de scholen in het gebruik van praktijkgerichte materialen bij de inrichting en uitvoering van onderwijs.

Innovatie door co-creatie

Vorig jaar hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen in co-creatie. Een groot succes.

Zo hebben we met een aantal scholen drie nieuwe leermiddelen ontwikkeld. Onder andere het leermiddel Customer Journey voor Commercie, E-commerce en Retail studenten. Hiernaast zie je de video over de ervaringen van docent Daan Wolters van het Noorderpoort in Groningen.

Onze organisatie

Roc's en hun vertegenwoordiger

Alle roc’s laten zich bij Stichting Praktijkleren vertegenwoordigen door een instellingsvertegenwoordiger. Deze vormen samen de Deelnemersraad van Stichting Praktijkleren. 

Bestuur en management binnen onze stichting

Stichting Praktijkleren is statutair gevestigd in Woerden. Het bestuur bestaat uit afdelingsdirecteuren van verschillende roc’s en een lid van het College van Bestuur van een roc. 

Onze medewerkers werken met veel plezier

Bij Stichting Praktijkleren werken ruim 115 collega’s elke dag vol passie aan ons gezamenlijke doel: kwalitatief hoogstaand en betaalbaar beroepsonderwijs creëren en behouden.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over onze organisatie?