Stichting Praktijkleren header image

Hoe wij werken

Bij Stichting Praktijkleren werken we met ruim 130 collega's. Hiervan zijn circa 80 collega’s bij ons in vaste dienst en circa 50 collega’s zijn docenten van deelnemende roc’s die op jaarbasis bij ons worden gedetacheerd.

Wij ondersteunen de scholen met onze expertise in praktijkgericht onderwijs. Dat doen wij met advies, training en uitdagend praktijkgericht les- en examenmateriaal. Wij bedienen de volgende sectoren: Zakelijke Dienstverlening, Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), ICT, Commercie & Retail en Niveau 2 breed.

Aan dat succes werken we niet alleen samen met de scholen maar ook met bedrijven, (koepel)organisaties en onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat onze middelen goed aansluiten op de beroepspraktijk van nu én morgen.

Samen werken aan succes

Alle roc’s (42) zijn met één of meer opleidingen aangesloten bij Stichting Praktijkleren. We zijn 15 jaar geleden opgericht door 7 roc’s en daarom ‘zijn’ wij ook van de roc’s. Dit maakt dat wij ons onderscheiden van andere, commerciële partijen. Inmiddels dragen 130 collega’s iedere dag hun steentje bij aan het realiseren van onze missie.

Dankzij partnerschap en nauwe samenwerking met docenten, stakeholders en inhoudelijk deskundigen in combinatie met onze expertise kunnen wij door middel van co-creatie goed inspelen op veranderingen in het beroepsonderwijs.

Wij zetten in op drie pijlers: efficiency, flexibiliteit en 'praktijk eerst'. Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: vakkundig, passievol, verbindend en ontzorgend.

Ontmoeten in Amersfoort

We zijn een jonge organisatie waar leren onderdeel is van een prettige, ongedwongen werkomgeving.

Wij werken zowel vanuit ons creatieve kantoor in Amersfoort, als On-Site bij de scholen als vanuit huis. Onze cultuur is het best te omschrijven met de volgende woorden: Vakkundig, Passie, Gedreven, Autonomie en Samen. 

Onze organisatie

Stichting Praktijkleren is een platte, functioneel georganiseerde organisatie. We hebben korte lijnen en een informele werkcultuur. Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid staat bij ons voorop. 

Stichting Praktijkleren wordt geleid door de directeur die aan het bestuur rapporteert en impliciet ook aan de Deelnemersraad. De directeur wordt bijgestaan door drie managers en een directiesecretaresse. Samen vormen zij het managementteam van de Stichting Praktijkleren. Samen werken zij met alle collega's aan onze missie. 

Medewerkers

Er zijn ruim 80 medewerkers in vaste dienst van Stichting Praktijkleren en er is een flexibele schil met circa 50 deskundigen die zich dagelijkse inzetten voor de producten van de organisatie. De deskundigen komen veelal uit de scholen zelf of uit de directe beroepspraktijk.

We werken in multidisciplinaire teams, ieder onder aansturing van een teamleider. Dit noemen wij een marktgroep. De marktgroep is verantwoordelijk om de (nieuwe) exameninstrumenten- en leermiddelen te ontwikkelen die echt aansluiten op de praktijk en de behoefte van docenten en studenten in het betreffende opleidingsgebied. We hebben in totaal vijf markgroepen ingedeeld naar een sector.

De marktgroepen worden ondersteund door staf en ondersteunende afdelingen. De staf en ondersteunende diensten, vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur te weten: Facilitaire dienst/receptie, HR/kwaliteitsmanagement en Financiën, ICT, Marketing & Communicatie. Goed om te benoemen, we werken voor een deel van de ondersteunende diensten (Fac/HR/Fin) samen als shared services voor de gecolloqueerde Stichting Consortium beroepsonderwijs.