Stichting Praktijkleren header image

Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

42 roc's in Nederland

Alle roc’s laten zich bij Stichting Praktijkleren vertegenwoordigen door een instellingsvertegenwoordiger. Deze instellingsvertegenwoordigers vormen samen de Deelnemersraad van Stichting Praktijkleren. Zij worden minimaal twee keer per jaar door ons bestuur uitgenodigd voor een vergadering.

Daarnaast vertegenwoordigen de deelnemers hun roc ook in de Algemene Ledenvergadering van de bedrijfstakkengroepen ZDV en CI &ICT van de MBO Raad.

Ben je op zoek naar het e-mailadres van jouw instellingsvertegenwoordiger? Je vindt dit als bent ingelogd met jouw Stichting Praktijkleren-account.

Bestuur en Management

De stichting is statutair gevestigd in Woerden. Het bestuur bestaat uit afdelingsdirecteuren van roc’s en een lid van het College van Bestuur van een roc. Het bestuurssecretariaat wordt uitgevoerd door een medewerker van de MBO Raad. Adviseurs van de MBO Raad nemen deel aan de bestuursvergaderingen.

De bestuursleden zijn: Michiel Labij, voorzitter (ROC Midden Nederland), Sylvie Deenen (ROC Aventus), Pieter Sanders (Summa College), Ben Visscher (ROC van Flevoland), Janine Warmerdam (MBO Rijnland), Bart Wendrich (MBO Amersfoort). Het bestuur ontvangt ondersteuning van Roelienke Buikema. 

Het managementteam bestaat uit drie managers: Marktgroepen (Hugo Hoogenboom), ICT (Michiel Rotteveel) en Kwaliteit (Leontine Derks). Zij rapporteren aan het bestuur en dus ook aan de Deelnemersraad. 

Onze medewerkers

Bij Stichting Praktijkleren werken ruim 115 collega’s elke dag vol passie aan ons gezamenlijke doel: kwalitatief hoogstaand en betaalbaar beroepsonderwijs creëren en behouden.

Een groot deel van onze collega’s zijn docenten van de roc’s. Zij worden op jaarbasis bij ons gedetacheerd. Zo zorgen we samen met de scholen voor actuele exameninstrumenten- en leermiddelen die echt aansluiten op de praktijk en de behoeften van docenten en studenten.

Elke opleidingsgebied heeft zijn eigen aandacht van een afdeling. 

 

Wil je meer weten over onze organisatie?