06.11.2017

Sinds een jaar kunnen docenten en studenten van alle opleidingsgebieden waarvoor we leermiddelen maken, rechtstreeks feedback geven op onze leermiddelen via de feedbackknop. Voor Secretariële beroepen kregen we onlangs de 500e reactie binnen via de feedbackknop, en daar zijn we blij mee!

Wat doen we met uw feedback?
Uiteraard doen we ons best om alle feedback zo snel mogelijk te verwerken, en bij 95% van de reacties lukt dat ook. Soms is echter meer onderzoek nodig om tot een goede beslissing voor de aanpassing van het leermiddel te komen; dan duurt het iets langer. Uw feedback is uiterst nuttig en waardevol en leidt tot nog betere leermiddelen.

Laagdrempelig
We zien ook dat er veel vaker dan voorheen gereageerd wordt nu de mogelijkheid om feedback te geven, is vereenvoudigd. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen contactgegevens of verwijzing naar de betreffende opdracht meer door te geven. Die laagdrempeligheid wordt door de feedbackgevers zeer gewaardeerd. Dat vertaalt zich in de eerdergenoemde groei van het aantal reacties op onze leermiddelen.

Student- en docentinformatie
De leermiddelen bevatten docentinformatie en vaak ook instructiefilmpjes en handleidingen voor meer complexe handelingen. We raden studenten en docenten aan om deze informatie altijd goed te lezen, soms blijkt dat een vermeend probleem na zorgvuldige bestudering van de informatie, geen probleem blijkt te zijn.