15.05.2018

In de sector Zakelijke dienstverlening kiezen opleidingsteams er tegenwoordig vaak voor om hun studenten breder op te leiden dan op basis van het kwalificatiedossier nodig is. Dat kan volgens verschillende scenario’s (zie visiestuk MBO Raad):
1.    het reguliere kwalificatiedossier verbreden d.m.v. keuzedelen,
2.    brede start met meerdere keuzedelen, daarna een keuze maken voor een specifieke kwalificatie, daarin diplomeren,
3.    brede start met meerdere kwalificaties (bijvoorbeeld het eerste jaar), daarna een keuze maken voor een specifieke kwalificatie, daarin diplomeren,
4.    breed opleiden door middel van een cross-over kwalificatie.

Stichting Praktijkleren wil een partner zijn in de ontwikkeling naar Breed opleiden, en dan met name voor scholen die kiezen voor scenario 3 en 4.

Wat kan Stichting Praktijkleren betekenen in de verandering naar breed opleiden?
Een verandering van een regulier naar een breed curriculum vraagt visie en structuur. Bij dit veranderingsproces kan Stichting Praktijkleren op een aantal vlakken een bijdrage leveren.

* Verwantschapsanalyse
Op het moment dat een curriculum (geheel of gedeeltelijk) samengesteld wordt uit meerdere kwalificaties, is een analyse op overeenkomsten en verschillen tussen deze kwalificaties noodzakelijk. Een handig hulpmiddel hierbij is een verwantschapsanalyse. Er bestaat een verwantschapsanalyse van de vorige generatie dossiers. Stichting Praktijkleren werkt aan een actuele versie hiervan.

* Meedenken en ondersteunen bij het inrichten van een curriculum
Het inrichten van een nieuw curriculum is een traject waarbij verschillende partijen (team, bedrijfsleven, student) betrokken zullen worden en op één lijn gebracht moeten worden. In dit traject kan het een meerwaarde zijn om een sparringpartner te betrekken. Stichting Praktijkleren heeft hier inmiddels ervaring mee opgedaan. Zij wil haar brede kennis en ervaring bij het inrichten van een gedegen curriculum graag delen.

* Ontwikkelen van leermiddelen
Een aantal bestaande leermiddelen van Stichting Praktijkleren zijn met wat kleine aanpassingen goed inzetbaar bij een breed opleiden-traject. Toch kan het zijn dat binnen het gewijzigde curriculum behoefte is aan nieuwe leermiddelen. Het ontwikkelen van praktijkgerichte leermiddelen is een vak apart. Misschien heeft uw team bij het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen behoefte aan ondersteuning of wilt u graag overleggen over de mogelijkheid om in co-creatie nieuwe leermiddelen te ontwikkelen.

* Startpagina Breed opleiden
Roc’s die één of meer jaren studenten uit verschillende kwalificaties hetzelfde programma laten volgen, hebben behoefte aan een eigen startpagina voor leermiddelen. Dit komt voort uit het feit dat studenten slechts toegang hebben tot twee landingspagina’s. Bij meer kwalificaties gaat dit problemen geven. Daarnaast is er sprake van een nieuwe doelgroep (bij de cross-over servicemedewerker), die nu geen toegang heeft tot onze materialen. Op de startpagina Breed opleiden worden bestaande leermiddelen die voor meerdere kwalificaties bruikbaar geplaatst en leermiddelen die in co-creatie worden ontwikkeld. De startpagina Breed opleiden kunt u binnenkort via onze website vinden.

Bijeenkomsten
Het SBB heeft op 20 februari en 4 april een bijeenkomst georganiseerd voor roc’s die breed gaan opleiden op niveau (3 en) 4. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 13 juni bij Stichting Praktijkleren in Amersfoort. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via Yvonne Rood, projectleider Breed opleiden.

Vragen
Wilt u advies bij het inrichten van een nieuw curriculum? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen? Of heeft u andere vragen of verzoeken? Neem dan contact met Yvonne Rood, projectleider Breed opleiden, 033 470 99 30.