13.03.2019

Onderstaande review ontvingen wij van Tijmen Leurs, docent MBO College Hilversum:

'Samenwerken met de medewerkers van Stichting Praktijkleren tijdens de constructie van het examen voor AV-Mediatechnoloog hebben wij als bijzonder prettig ervaren. Hun kundigheid, ervaring met examenconstructie, afname maar ook kennis van de sector waarin wij opereren heeft bijgedragen aan een vloeiend constructieproces. Daar waar nodig is ook proactief buiten de gebaande paden meegedacht en zijn wij van goede adviezen of verhelderende vragen voorzien.
Het constructieproces verliep vlot en de begeleiding (wat wanneer op te leveren en wat daarvoor nodig was) ook. Ik denk dat er zeker door de input van het bedrijfsleven, maar ook de referentieopdrachten, een mooie generiek-specifiek examen is neergezet.
Bij het afnemen van het examen hebben alle studenten binnen het bedrijf waar ze hun examen uit zouden voeren, maar ook binnen de afdeling waar ze werkzaam zijn hun examenafspraken goed kunnen invullen en uitvoeren.
Wens op korte termijn is wel om de hoeveelheid formulieren en het repetitieve bijbehorende invulwerk te reduceren, maar bovenal te digitaliseren.'