05.04.2018

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs zich in diverse ontwikkelteams over de vraag wat hun leerlingen moeten kennen en kunnen. Dat doen ze voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Het onderwijs in PO en VO wordt dus radicaal veranderd. Dat heeft ook invloed op andere sectoren.
De Vecon (vereniging docenten in de economisch/maatschappelijke vakken) wil van zoveel mogelijk leraren economische vakken (economie, bedrijfseconomie, beroepsgerichte vakken in de economische richting) weten hoe zij denken over de tussenvoorstellen van de ontwikkelteams in het kader van Curriculum.nu.

Vecon doet een beroep op Stichting Praktijkleren om mee te werken aan het verspreiden van een enquête over dit onderwerp onder mbo-docenten. De vereniging gebruikt de uitkomst van deze enquête (en de forumdiscussie op de website voor leden) voor het formuleren van officiële feedback richting Curriculum.nu.

Wilt u meewerken aan deze enquête? Klik dan op enquête curriculum.nu

Het accent in deze enquête ligt op het leergebied M&M maar er staat ook een enkele vraag over andere leergebieden. Niet alle vragen hoeven beantwoord te worden en er is ruimte voor het inbrengen van eigen punten.

De ontwikkelteams leveren eind 2018 een eindproduct op dat aan de basis van een nieuw curriculum komt te liggen. Alle informatie over dit project is te vinden op www.curriculum.nu. De tussenproducten waarnaar verwezen wordt in de enquête zijn te vinden op  https://curriculum.nu/ontwikkelteams/