29.01.2019

In december vorig jaar vond de bijeenkomst rond het project Nieuwe generatie examens MCE plaats. 36 mensen van 22 verschillende roc's dachten daar mee over flexibeler en beter organiseerbare examens. Daarnaast bevroegen we enkele mensen per mail/telefonisch.Hieronder leest u wat er naar aanleiding van deze besprekingen is gebeurd.

Zelf examenprojecten aanpassen
Binnenkort is via onze website een instructie beschikbaar die het de opleiding mogelijk maakt zelf examenprojecten aan te passen. U kunt dan het betreffende examenproject opvragen, Dat wordt in Word aangeleverd met bijbehorende instructie. Deze aanpassingen moeten dan door de eigen examencommissie worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat het examen in route 1 blijft. Graag ontvangen wij feedback op het gebruik van de instructie.

Betere borging proeve van bekwaamheid
Er is een nieuwe vorm van de pvb ontwikkeld waarbij de examenopdracht in het format is geïntegreerd. Deze nieuwe vorm borgt de vergelijkbaarheid beter en geeft docenten, studenten en het bedrijfsleven meer handvatten. De referentieopdrachten zijn in de pvb verwerkt, zodat de examenprojecten als referentieopdracht vervallen. Dit voorkomt meteen het probleem dat die niet meegegeven kunnen worden aan de studenten. De nieuwe pvb’s kunnen al in concept worden meegeleverd met het zip-bestand als u een pvb downloadt van de website.

Representatief examineren
Relevant en representatief examineren betekent een bewuste keuze maken wat er wel en niet geëxamineerd wordt. In dit licht hebben we gekeken naar het kwalificatiedossier van MCE en geconcludeerd dat het onderdeel Archiveren niet essentieel is voor het beroep. We hebben in overleg besloten dat we dit al in de huidige revisie van de examenprojecten meenemen. Verder zijn er na bestudering van de Google forms, weinig grote veranderingen mogelijk. Soms zit er in bepaalde handelingen wel overlap, maar kunnen die op basis van de inhoud niet zomaar worden geschrapt.

Overige bevindingen

Het was voor velen de eerste keer dat de examenprojecten zijn geëxamineerd. Omdat men daar nu beter mee bekend is, verwachten we dat dit de volgende keer minder tijd kost. Een gedegen voorbereiding is essentieel, evenals voldoende facilitering in uren. De inhoud van de examens wordt als goed ervaren. Al met al zijn er dus een aantal punten uitgekomen die (vrijwel) direct worden aangepakt. Er is geen behoefte aan hele grootscheepse veranderingen.

Bovenstaande is 15 januari in het onderwijscluster MCE besproken. Daar is besloten om dit project af te ronden. Dit betekent uiteraard niet dat u uw feedback niet meer kwijt kunt. Deze ontvangen wij nog steeds graag via de gebruikelijk wegen.