15.11.2016

Dit schooljaar zijn bij het leermiddel OMIX twee nieuwe arrangementen toegevoegd aan de reeds bestaande. Werken in een team en Geldzaken op orde zijn uitdagende arrangementen met veel opdrachten die de leerlingen aan het denken en aan het werk zetten. Weer veel afwisseling in werkvormen met en zonder computer. Beide hebben betrekking op de eigen rol als die in het bedrijf/de groep.
We hopen dit schooljaar ook nog het voorlopig laatste arrangement te maken. Het Dossier wordt een arrangement met veel praktische opdrachten in de virtuele kantoor omgeving voor het aanmaken, beheren en afsluiten van dossiers.
Verder is het arrangement Bagage voor je stage nu ook gekoppeld met de Praktijkwijzer. Tezamen vormen ze een geheel pakket voor de beroepspraktijkvorming.
Ook zijn er zes nieuwe series speelkaarten voor Office Escape, het bordspel om anders met de thema’s bezig te zijn. Deze sets zijn aan te vragen bij Stichting Praktijkleren. Ook hebben we nog exemplaren van het spel. Mocht uw locatie nog geen spel in huis hebben dan is ook deze aan te vragen. Wilt u meer exemplaren, dan zijn deze tegen een kleine bijdrage te bestellen.
Uit onderzoek blijkt dat u de leermiddelen van 0mix weet te vinden. Daar zijn we erg blij mee. Om u beter toe te rusten geven we ook trainingen in hoe de onderdelen te gebruiken zijn. Neemt u vooral contact met ons op (training@stichtingpraktijkleren.nl). Bij voldoende animo kunnen we een centrale cursus aanbieden. Ook is het mogelijk bij u op school een inhousetraining te verzorgen. Wilt u eerst meer weten, dan komen we graag langs voor een presentatie of gesprek.
Daarnaast willen we volgend jaar in de loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling zaken oppakken. Uit onderzoek blijkt dat met name jongeren in de economische opleidingen een onduidelijk beeld hebben van hun toekomstige beroep. De beroepen in deze sector veranderen ook in de komende jaren. Breed en flexibel bewust opleiden is dan ook erg belangrijk. Als leerlingen een breed beeld hebben van de opleiding en de toekomstige mogelijkheden, kunnen ze in het mbo beter toegerust aan de slag. Daartoe willen we van u graag weten hoe we Esonstad en Later = Nu kunnen verbeteren, zodat er weer up-to-date producten beschikbaar komen.