14.05.2018

Stichting Praktijkleren laat zich conform de afspraken rondom de drie routes naar valide exameninstrumenten certificeren als examenleverancier onder route 1. Daartoe zijn we de samenwerking aangegaan met Hobéon als certificerende autoriteit. De maand mei staat in het teken van het certificeringstraject. Onze processen en procedures worden door Hobéon onder de loep genomen, evenals een steekproef van 25 procent (ongeveer 40) van de exameninstrumenten zoals vermeld in onze examenoverzichten voor de herziene kwalificatiestructuur. Hobéon baseert zich in dit traject op de eisen zoals gesteld vanuit de norm voor valide exameninstrumenten. Wij verwachten het oordeel van Hobéon begin juni. Daarover informeren we u uiteraard. We kijken uit naar een plezierig traject met evenzo plezierige afloop!
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Leontine Derks, manager Examinering. Graag verwijzen we ook naar de website met de afspraken rondom validering en certificering.