30.01.2017

Samen met de scholen zijn de documenten voor de proeve van bekwaamheid (het buitenschools praktijkexamen) voor de herziene kwalificatiestructuur (vanaf cohort 2016) ontwikkeld. Deze documenten zijn voor examenfunctionarissen per opleidingsgebied te vinden op de website onder Exameninstrumenten - Proeven van bekwaamheid.
Bij enkele opleidingsgebieden zijn nog niet alle profielspecifieke documenten (zie hieronder) vastgesteld. Om die reden zijn de proeven die horen bij deze profielen nog niet te gebruiken. Zodra deze documenten zijn vastgesteld, zullen deze op de website gepubliceerd worden. U kunt wel alvast de pvb-documenten en de servicedocumenten (zie hieronder) bekijken.
De proeve van bekwaamheid (pvb) is opgebouwd uit de volgende documenten.
Profielspecifieke documenten
-    Examenmatrijs
-    Beoordelingsformulier
-    Examenafspraken
Pvb-documenten
-    Algemene handleiding
-    Invulinstructie bij het document Examenafspraken
-    Beoordelingsvoorschrift
-    Observatieformulier
-    Toelichting beoordeling voor de kandidaat
Servicedocumenten
-    Deskundigheidsverklaring praktijkbeoordelaar
-    Logboek voor de kandidaat
De documenten Examenafspraken, Examenmatrijs en Beoordelingsformulier zijn door Stichting Praktijkleren reeds ingevuld met examenspecifieke informatie. Het document Examenafspraken dient u zelf nog aan te vullen met behulp van de Invulinstructie.
Daarnaast vindt u bij de documenten ook een Evaluatieformulier. We verzoeken u, uw eventuele opmerkingen of aanvullingen ten aanzien van de documenten middels dit formulier aan ons terug te sturen. In de zomervakantie zullen we de feedback verwerken.
Bij eventuele vragen over de documenten kunt u contact opnemen met de Helpdesk Examinering (via examinering@stichtingpraktijkleren.nl of via 033 470 99 30).
We wensen u veel succes met de uitvoering!