08.11.2018

Het Europese Parlement heeft de Open Universiteit gevraagd om 20 en 21 november het RAGE*-project, waaraan ook Stichting Praktijkleren actief heeft meegewerkt, te presenteren op een bijeenkomst in Brussel. Samen met negen andere projecten is ons RAGE-project geselecteerd uit honderden lopende onderzoeks- en innnovatieprojecten van het Horizon2020-programma van de Europese Commissie. Het thema van de bijeenkomst is ‘Technology, Science and Arts for the good’. Met het organiseren van dit evenement wil het Europese Parlement laten zien hoe multidisciplinair onderzoek kan bijdragen aan het oplossen van problemen.
Educatieve, oftewel ‘serious’ games worden hoe langer hoe meer ingezet bij het aanleren van beroepsvaardigheden, op gebieden als onderwijs en training, gezondheidszorg, burgerschap, vernieuwing en digitalisering. Het onderzoek dat binnen RAGE werd uitgevoerd, concentreerde zich op het ontwikkelen van deze serious games met behulp van nieuwe, slimme, herbruikbare technologieën. Deze games zijn daardoor niet alleen geavanceerder; ook de ontwikkeling ervan is efficiënter en goedkoper. Met deze nieuwe technologieën zijn binnen RAGE ook een aantal serious games ontwikkeld op het gebied van ondernemerschap en sociale vaardigheden. De games zijn succesvol getest met 1.500 deelnemers.
Het RAGE-project blijkt zeer succesvol. In 2017 werd RAGE genomineerd voor de finale van de ‘European Innovation Radar prize’ voor veelbelovende ‘Early stage innovations’. Dit jaar heeft de Europese Commissie het RAGE-project al aangemerkt als een van de vlaggenschepen van Horizon2020.

*RAGE = Realizing an Applied Gaming Eco-system.

Meer informatie over RAGE