07.12.2017

Hbo-studenten van Hogeschool Windesheim leren hoe je simulaties en projectlessen op het mbo begeleidt en leveren tegelijkertijd input voor verbeteringen: vanaf 7 december een feit, door de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Praktijkleren en Hogeschool Windesheim.

Vanaf 7 december werken de lerarenopleidingen Economie en ICT van Windesheim officieel samen met Stichting Praktijkleren. ‘Beide partijen worden hier beter van’, legt economiedocent Evert Helfferich van Windesheim uit. ‘Onze studenten kunnen dankzij deze structurele samenwerking door middel van een stage bij Stichting Praktijkleren ervaring opdoen in het begeleiden van mbo-studenten die (tegenwoordig veel) werken in gesimuleerde praktijksituaties. Tegelijkertijd delen zij hun ervaringen en dragen zij – onder begeleiding van medewerkers van Praktijkleren – bij aan onderzoek naar de verdere ontwikkeling en verbetering van het leermiddelen van Stichting Praktijkleren. Alle roc’s in Nederland zijn bij deze stichting aangesloten, dus het effect van deze samenwerking is niet gering.’

Frisse blik
Binnen het mbo spelen gesimuleerde praktijksituaties een steeds belangrijker rol. Mbo-studenten oefenen bijvoorbeeld een dag in de week een praktijksituatie aan de computer. Het kan gaan om de setting van een marketing- en communicatieafdeling of een financiële afdeling van een organisatie. De studenten op het mbo voeren, aangestuurd door het lesmateriaal, als afdeling opdrachten uit waarbij iedereen zijn of haar rol pakt met bijbehorende verantwoordelijkheden. ‘Dat is een betere leerschool dan een stageplek waar een mbo-student alleen simpele klusjes mag doen’, verduidelijkt Helfferich. ‘Het is voor onze studenten leerzaam om feeling te krijgen met het begeleiden van dit type onderwijs. Tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen bij Stichting Praktijkleren door hun input en frisse blik vanuit de opleiding.’

Maken van leermiddelen ‘niet zo makkelijk’
Studenten van Windesheim werken ook actief mee aan het ontwerpen en vormgeven van lesmateriaal van Stichting Praktijkleren. Zo voert Bas Schinkel vanuit zijn opleiding een afstudeeronderzoek uit naar de mogelijkheid tot meer differentiëring van de simulatielessen voor financiële en administratieve beroepen. ‘Literatuuronderzoek is daarbij een belangrijk onderdeel maar ik bezoek ook scholen waar met het lesmateriaal van de Stichting Praktijkleren wordt gewerkt. Na mijn onderzoek ga ik meewerken aan het maken van het lesmateriaal. Dat lijkt mij echt hartstikke leuk, omdat het lesmateriaal op allerlei verschillende roc’s gebruikt gaat worden. Je maakt dus iets waar collega’s uit het hele land de komende jaren mee kunnen werken.’ Student Zeynep Bayındır analyseert de behoeften aan leermiddelen en leert omgaan met de complexiteit die eigen is aan het maken van lesmateriaal: ‘Het leek mij best makkelijk om leermiddelen te maken maar dat bleek niet zo te zijn. Je analyseert, je bedenkt ontwerpcriteria en een context. Er moet heel wat gebeuren voor je kunt beginnen met het schrijven.’ Ook ontwerpen enkele studenten van de Educatieve minor, die afkomstig zijn van verschillende hogescholen en opleidingen, lesmateriaal en bijhorende toetsen voor Stichting Praktijkleren. ‘Op die manier komen zij in aanraking met de andere kant, de ontwikkelkant van het onderwijs’, legt Helfferich uit. ‘Dat zijn leuke en uitdagende opdrachten waar de studenten hard aan werken.’
 
Ondertekening overeenkomst
Op 7 december tekenden Aukje Broersma, directeur van de Lerarenopleidingen Beroepsonderwijs van Windesheim en Ton Remeeus, directeur van Stichting Praktijkleren, de overeenkomst bij Stichting Praktijkleren in Amersfoort.