Het Belcentrum biedt een realistische oefening aan studenten in zakelijk telefoneren. (Oud)docenten en vrijwilligers van de sector Economie hebben telefonisch contact met studenten. Zij geven feedback over het telefoongesprek, zowel aan student als docent. (Zie het leuke artikel uit Profiel, november 2015 en het interview met de nieuwe coördinator.)

Er kan gebruikgemaakt worden van het Belcentrum voor uitgaand (de student belt) en inkomend telefoonverkeer (de student wordt gebeld).

Het BelCentrum kan bij de verschillende opleidingsgebieden worden ingezet.
Er zijn per opleidingsgebied scripts beschikbaar. Kijk voor specifieke informatie bij het opleidingsgebied.

Het werkt erg motiverend als studenten een realistisch telefoongesprek voeren en hierop feedback krijgen.

Voor de diensten van het BelCentrum vragen wij een extra vergoeding omdat deze buiten het generieke licentiemodel van Praktijkleren valt. Dit houdt in dat gebruikers een (beperkte) bijdrage betalen voor deze dienstverlening. Deze bijdrage is bedoeld om de kosten van het BelCentrum te dekken.

Stichting Praktijkleren hanteert het volgende bekostigingsmodel.

Belcentrum

Bijdrage (€)

Belsessie tot 5 leerlingen

35,-

Belsessie van 6 tot 10 leerlingen

50,-

Belsessie van 11 tot 15 leerlingen

75,-

Belsessie van 16 tot 20 leerlingen

100,-

Belsessie van 20 tot 30 leerlingen

125,-

Stichting Praktijkleren verzorgt de facturering achteraf, op basis van werkelijk gebruik.

Examinering
Wij faciliteren niet bij de inzet bij examens. We zijn van mening dat de belsessies dienen om te leren, niet om te examineren.

Informatie
Voor informatie of aanmelding voor het Belcentrum kunt u contact opnemen met Frits Schrijvers, coördinator Belcentrum: aanvraagbelcentrum@stichtingpraktijkleren.nl. De organisatie, aanmelding, (voor)overleg, het maken van een rooster en het uitvoeren van een belsessie loopt via Frits Schrijvers.

Aanmeldformulier Belcentrum