Belcentrum: realistisch oefenen met zakelijk telefoneren

Met Belcentrum oefenen studenten op een realistische manier met zakelijk telefoneren. Rollenspelers hebben telefonisch zakelijk contact met studenten, bijvoorbeeld als klant of debiteur. Daarbij kan er worden gekozen voor uitgaand (de student belt) en inkomend (de student wordt gebeld) telefoonverkeer. Na het telefoongesprek krijgen studenten  én docenten meteen online feedback van de medewerker van Belcentrum. Vanaf 1 januari 2020 zijn professionele trainers van callcentrum DIRECT Klantcontact de gesprekspartners van de studenten. Zij komen in de plaats van de vroegere vrijwilligers.

Belcentrum kan bij verschillende opleidingsgebieden worden ingezet. Per opleidingsgebied zijn scripts beschikbaar. Het betreffende script stuurt u mee met uw aanvraag voor een belsessie. Wij faciliteren niet bij de inzet bij examens, vanuit de visie dat de belsessies dienen om te leren, niet om te examineren.Kijk voor specifieke informatie bij het voor u relevante opleidingsgebied.

Informatie
Wilt u een belsessie organiseren voor uw klas? Meld deze dan minimaal 3 werkweken van tevoren aan bij belcentrum@directklantcontact.nl. U doet dat met het Aanmeldformulier Belcentrum.

Hierop geeft u de namen van de studenten weer.
U stuurt het script dat u wilt gebruiken mee. Onderaan het aanmeldformulier staat beschreven hoe u op het afgesproken tijdstip contact kunt opnemen met het callcenter.
Informatie over de scripts vindt u in de leermiddelen van uw opleidingsgebied.
We beoordelen met onvoldoende/voldoende/goed.
Voor meer inhoudelijke informatie over Belcentrum neemt u contact op met Ellen Versantvoort, manager leermiddelen.
Na afloop van het gesprek ontvangt de docent een gespreksverslag en indien mogelijk een opname van de gesprekken.

Examinering 
BelCentrum is een dienstverlening die wij aanbieden als leermiddel. Wij faciliteren niet de inzet bij examens, vanuit de visie dat de belsessies dienen om te leren, niet om te examineren. Als u de belsessies wel inzet tbv examinering bent u geheel zelf verantwoordelijk voor de verantwoording naar de examencommissie en de inspectie.

Prijzen
Als u met uw studenten gebruik wilt maken van de diensten van Belcentrum, betaalt u een (beperkte) vergoeding omdat deze diensten buiten het lidmaatschap van Praktijkleren vallen. Met uw bijdrage dekken we de kosten.

Prijzen belsessies

Belcentrum

Bijdrage (€ per groep)

Belsessie tot 5 studenten

35,-

Belsessie van 6 tot 10 studenten

50,-

Belsessie van 11 tot 15 studenten

75,-

Belsessie van 16 tot 20 studenten

100,-

Belsessie van 20 tot 30 studenten

125,-

We factureren achteraf op basis van werkelijk gebruik.