Met Belcentrum kunnen studenten op een realistische manier oefenen met zakelijk telefoneren. (Oud)docenten en vrijwilligers vanuit de sector Zakelijke dienstverlening hebben telefonisch zakelijk contact met studenten, bijvoorbeeld in de rol van klant of debiteur. Daarbij kan er worden gekozen voor uitgaand (de student belt) en inkomend (de student wordt gebeld) telefoonverkeer. Na het telefoongesprek krijgen studenten  én docenten meteen online feedback van de medewerker van Belcentrum. Zie voor meer informatie over Belcentrum ook het artikel uit het blad Profiel en het interview met de huidige coördinator van Belcentrum.

Belcentrum kan bij verschillende opleidingsgebieden worden ingezet. Per opleidingsgebied zijn scripts beschikbaar. Kijk voor specifieke informatie bij het voor u relevante opleidingsgebied.

Als u met uw studenten gebruik wilt maken van de diensten van Belcentrum, betaalt u een extra vergoeding omdat deze diensten buiten het licentiemodel van Praktijkleren vallen. Het gaat om een beperkte bijdrage, bedoeld om de kosten van het Belcentrum te dekken.

Stichting Praktijkleren hanteert het volgende bekostigingsmodel.

Belcentrum

Bijdrage (€)

Belsessie tot 5 leerlingen

35,-

Belsessie van 6 tot 10 leerlingen

50,-

Belsessie van 11 tot 15 leerlingen

75,-

Belsessie van 16 tot 20 leerlingen

100,-

Belsessie van 20 tot 30 leerlingen

125,-

Stichting Praktijkleren verzorgt de facturering achteraf, op basis van werkelijk gebruik.

Examinering
Wij faciliteren niet bij de inzet bij examens. We zijn van mening dat de belsessies dienen om te leren, niet om te examineren.

Informatie
Voor meer informatie over Belcentrum of aanmelden voor een belsessie kunt u contact opnemen met Frits Schrijvers, coördinator Belcentrum: aanvraagbelcentrum@stichtingpraktijkleren.nl. Organisatie, aanmelding, (voor)overleg, inroosteren en uitvoeren van een belsessie loopt via Frits Schrijvers.

Aanmeldformulier Belcentrum