Actueel

Geen nieuws in deze lijst:

Stichting Praktijkleren gaat Digitaal Examineren

De (onderwijs)wereld wordt steeds digitaler, denk aan de steeds grotere opkomst van digitale werkboeken en communicatie-apps. Digitaal examineren wordt in Nederland ook steeds meer gemeengoed. Echter veel examens in het mbo worden nu nog afgenomen op papier. De afgelopen jaren is gebleken hoe kwetsbaar dit is en er is binnen de scholen ook steeds meer behoefte om op verschillende momenten examens te kunnen afnemen.  

Daarom gaan wij over op digitaal examineren. Dat doen we niet in één keer maar gefaseerd met als doel dat alle roc’s aangesloten bij ons in schooljaar 2022 - 2023 digitaal zijn. Want Digitaal examineren maakt het mogelijk om plaats- en tijdsonafhankelijk toetsen dat veel beter aansluit bij de behoefte van gepersonaliseerd leren.  Maar ons voornaamste doel is de werkdrukverlichting voor docenten. 

De belangrijkste voordelen van digitaal examineren op rij:

•        Overzichtelijk: vragen, toetsen en resultaten staan overzichtelijk bij elkaar in één veilige digitale omgeving;
•        Toegankelijk: altijd en overal veilig toegang tot vragen, toetsen en resultaten;
•        Leesbaarheid: leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op;
•        Tijdbesparend: geen nakijkwerk meer bij mc-vragen, geen printwerk en je hoeft geen papieren examens te archiveren. En bijkomende voordelen zijn afnemende fraudegevoeligheid en directe beschikbaarheid van de uitslag

Promo Digitaalexamineren

Digitaal examineren: hoe werkt het?

Wij gaan onze examens digitaal aanbieden met behulp van Remindo, een online-toetsservicesysteem waarvoor je alleen een pc met internet nodig hebt. Dat levert je als school meer veiligheid, gemak en een hoge mate van efficiency op. Veel onderwijsinstellingen maken al gebruik van Remindo.

Met behulp van Remindo kan Praktijkleren ook voor jouw school het volledige proces van toetsen en examineren binnen een veilige online-beheeromgeving verzorgen. We maken examens met verschillende vraagtypen, zoals meerkeuzevragen, hotspotvragen, sleep- en sorteervragen en open vragen. We verrijken cases met afbeeldingen, video’s en audiofragmenten. Hiermee biedt deze vorm van digitaal examineren niet alleen voordeel voor docenten, maar sluit hij bovendien beter aan op de belevingswereld van studenten.

Je kunt Remindo binnen je school, maar ook op andere examenlocaties inzetten, zolang er maar toezicht van een surveillant is. Zelf heb je als school altijd toegang tot de examenresultaten. Daarnaast kun je een digitaal inzagemoment voor studenten inplannen. 

Review van ROC Graafschap college

Digitaal examineren: grote aanwinst voor Graafschap College

“Digitaal examineren is een grote aanwinst voor ons opleidingsgebied”, zegt Frits, militair instructeur bij het Graafschap College. “Ik raad het ieder roc absoluut aan. Praktijkleren gebruikt daarvoor het online toetsservice systeem Remindo: een gebruiksvriendelijk systeem dat een enorme tijdsbesparing oplevert. Gesloten vragen worden automatisch beoordeeld en printwerk is in principe overbodig. Niet alleen ik, maar ook mijn collega-docenten, het examenbureau en de studenten ervaren de overstap naar digitaal examineren als zeer positief. Wat ons betreft stappen alle opleidingsgebieden binnen het Graafschap College zo snel mogelijk over op digitaal examineren.”


Veilig digitaal examineren

Het beveiligen van examens vormt in het onderwijs een continu punt van aandacht. Examenvragen die uitlekken en op straat komen te liggen, grootschalig spieken, resultaten die kwijtraken: het brengt niet alleen ernstige schade toe maar bezorgt je als school ook een hoop extra werk. Met name het werken met papieren examens levert wat dat betreft een verhoogd risico op. Het construeren van vragen, het afnemen en nakijken van examens, de inzagemoment en het archiveren: allemaal handelingen die extra gevoelig zijn voor fraude bij examineren op papier.[1] 

Eén van de belangrijkste voordelen van digitaal examineren is dat je examenfraude een stuk gemakkelijker kunt voorkomen. Alles vindt plaats in één beveiligde omgeving. Examenvragen én -resultaten worden digitaal vastgelegd en bewaard op één goed beveiligde plaats en inzagemomenten zijn online. Er kan dus niets van de beoordeling meer kwijtraken. En spieken wordt ook wel heel lastig doordat de vragen en antwoorden per student worden gehusseld.

De Academy Digitaal Examineren

Online leren over gebruik van digitale examens

Om de implementatie en ingebruikname van de digitale examens vlekkeloos te laten verlopen kun je als school gebruik maken van onze online leeromgeving ‘Academy Digitaal Examineren’.

In de Academy Digitaal Examineren leggen we uit hoe je kunt werken met onze digitale examens maar ook over de verschillende rollen en taken die er zijn binnen de Remindo-omgeving.

In de Academy vind je de verschillende leermodules die je zelfstandig kunt doorlopen. En er zijn handleidingen en instructievideo’s beschikbaar die je kunt gebruiken als hulpmiddel bij het uitvoeren van de verschillende taken. Klik hier voor alle informatie en toegang tot de online Academy. 

Digitale Examenprojecten

Naast digitale kennisexamens in Remindo, hebben we ook digitale examenprojecten. Dit zijn praktijkexamens die binnenschools worden afgenomen in een website omgeving. Deze onderscheiden zich op de volgende punten t.o.v. de 'papieren' versie:

  • Inloggen via de website van Stichting Praktijkleren.
  • Alle benodigde documenten voor de betrokkenen staan overzichtelijk bij elkaar.
  • De kandidaat heeft altijd toegang tot de Examenvoorbereiding kandidaat via de website.
  • De examinator plant het examen.
  • Koppeling met klassen en licenties.

De richtlijnen m.b.t. de veilige afname van de digitale examenprojecten vindt u hieronder.

Digitale beoordelingsformulieren

Naast het digitaliseren van onze examens (Remindo) zijn we ook gestart met het digitaliseren van onze beoordelingsformulieren. Ons doel is dat we naast digitale examens en examenprojecten, ook een veilig en gebruiksvriendelijk digitaal beoordelingssysteem hebben. We verwachten de eerste pilots te kunnen doen aan het eind van dit schooljaar.  

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat Praktijkleren volledig over naar digitaal examineren?

Ons doel is dat vanaf studiejaar 2022- 2023 alle roc’s klaar zijn om digitaal te gaan examineren. Vanaf maart 2021 benaderen we alle roc’s om samen aan de slag te gaan met het implementatietraject. We starten dan samen met jullie een op maat gemaakt implementatieplan en begeleidingstraject op.

Wat moet mijn roc doen om met Remindo te werken?

Om te kunnen starten met de implementatie van Remindo dient er een opleidingsoverstijgende projectleider aangewezen te worden binnen je roc.De projectleider kan vervolgens contact met ons opnemen via digitaaltoetsen@stichtingpraktijkleren.nl zodat we samen een plan van aanpak kunnen maken.

Welke voordelen heeft digitaal examineren?

Digitaal examineren is niet alleen veiliger; het levert ook veel tijdwinst op voor docenten, waardoor de examendruk wordt verlaagd. Niet meer printen, gemakkelijker nakijken en resultaten zijn direct beschikbaar. Examens nakijken en inplannen is plaats- en tijdonafhankelijk; dat kan gewoon vanuit huis. Bijkomende voordelen: uitgebreide toetsanalyses die bijdragen aan de kwaliteit van de examens. Bovendien draagt digitaal examineren bij aan de studenttevredenheid.

Is het mogelijk om de kennisexamens van de keuzedelen ook digitaal af te nemen?

Jazeker, al vanaf de start van studiejaar 2020-2021 kunnen deze examens digitaal afgenomen worden.

Is digitaal toetsen van examens veilig?

Wij werken voor het afnemen en organiseren van digitale examens met het online platform Remindo, dat al door veel scholen in binnen- en buitenland wordt gebruikt. Remindo is ontwikkeld door Universiteit Utrecht, ISO 27001-gecertificeerd en volledig conform QTI (Question & Test Interoperability) 2.1, de internationale standaard voor vraag- en toetsformats.

Aan welke systeemeisen moeten een school voldoen voor het gebruiken van digitale examens van SPL?

Een redelijk moderne computer of chromebook voorzien van een stabiele, veilige internetaansluiting met een minimaal snelheid van 50Mbpm. Alle gangbare browsers worden ondersteund, zoals Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari, Opera en Firefox. Gebruik de laatste of voorlaatste versie van de browser.

Wat gebeurt er als tijdens het maken van een digitaal examen de internetverbinding even wegvalt?

Dat is geen probleem. De Remindo-omgeving is hierop ingericht. Het gehele examen kan nadat er is gestart, offline worden afgelegd. Om de toets af te ronden en de resultaten naar de server te kunnen sturen moet er op enig moment wel weer verbinding met internet zijn. De computer en het examen mogen tot die tijd niet worden afgesloten.

Kunnen studenten hun eigen laptop gebruiken?

Ja, met aanvullende beveiligingssoftware van SchoolYear. We zijn bezig om hierover afspraken te maken en komen later met meer informatie over het gebruik daarvan.

Kunnen we ook digitaal toetsen buiten school?

Dat kan op erkende erkende examenlocaties (altijd met een surveillant). Voor de rest kunnen proeftoetsen bij studenten thuis worden afgenomen.