Keuzedelen

Stichting Praktijkleren ontwikkelt samen met de scholen examens voor keuzedelen.

Algemeen

De uitgangspunten die Stichting Praktijkleren hanteert bij het ontwikkelen van examens voor keuzedelen vindt u hier.
Hieronder vindt u het plan van aanpak als u zelf examens voor keuzedelen wil construeren.
Dit plan van aanpak, uitgewerkt in een stappenplan met bijlagen, is het resultaat van het project Ontwikkeling werkwijze en examens voor keuzedelen mbo ICT van de btg ICT en Creatieve industrie en de MBO Raad in samenwerking met Stichting Praktijkleren, in het kader van professionalisering van examinering.

Plan van Aanpak construeren examens voor keuzedelen.pdf
Bijlagen plan van aanpak.zip

Beleid m.b.t. ontwikkeling examens keuzedelen

Op basis van de inventarisaties die door de btg esb ZDV en het onderwijscluster ICT zijn uitgevoerd, ontwikkelt Stichting Praktijkleren examens voor de meest aangeboden keuzedelen. Dit aanbod bestaat uit examens voor de beroepsspecifieke keuzedelen die uitsluitend gekoppeld zijn aan de kwalificatiedossiers waarvoor Stichting Praktijkleren als collectief examens en leermiddelen ontwikkelt (Zakelijke dienstverlening, ICT en Commercie), daarnaast examens voor 4 generieke keuzedelen (Digitale vaardigheden basis - gevorderd en Duits in de beroepscontext A2 en B1. Het totaaloverzicht inclusief geplande publicatiedata vindt u hier. Deze examens zullen worden aangeboden voor € 5,- per student per jaar (dit bedrag zal door een verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor examinering verrekend worden). Stichting Praktijkleren draagt zorg voor de ontwikkeling, distributie en onderhoud en in de loop van de jaren voor voldoende varianten. Bovendien worden ook examens voor de keuzedelen Veiligheid en vakmanschap n2 en n3 ontwikkeld; deze vallen binnen afspraken die wij met de scholen en Defensie hebben.

Uitgangspunten ontwikkelen examens voor keuzedelen

Stichting Praktijkleren kan een examen voor een keuzedeel maken als meerdere van de aangesloten scholen dit keuzedeel aanbiedt. Voorwaarde is dat het een keuzedeel betreft dat uitsluitend gekoppeld is aan kwalificatiedossiers van ZDV , ICT of Commercie. Bovendien mag de ontwikkeling niet ten koste gaan van de ontwikkeling van examens voor de kwalificatiedossiers zelf. Alleen op deze manier kan de ontwikkeling van een examen voor een keuzedeel binnen het uitgangspunt van collectiviteit vallen. De enige uitzondering betreft de keuzedelen Veiligheid en vakmanschap n2 en n3. Deze vallen binnen afspraken die wij met de scholen en Defensie hebben.
Daarnaast kan Stichting Praktijkleren examens voor keuzedelen maken op aanvraag van een of meerdere scholen. Ook hier betreft het keuzedelen die in principe gekoppeld zijn aan kwalificatiedossiers van ZDV, ICT of Commercie. Hiervoor stelt Stichting Praktijkleren een offerte op waarin de volledige kosten voor de ontwikkeling van het betreffende examen worden berekend. Ook hiervoor geldt dat de ontwikkeling niet ten koste mag gaan van de ontwikkeling van een examen voor de kwalificatiedossiers zelf.