Uitgangspunten ontwikkelen examens voor keuzedelen

Stichting Praktijkleren kan een examen voor een keuzedeel maken als meer dan de helft van de aangesloten scholen dit keuzedeel aanbiedt. Voorwaarde is dat het een keuzedeel betreft dat uitsluitend gekoppeld is aan kwalificatiedossiers van ZDV , ICT of Commercie. Bovendien mag de ontwikkeling niet ten koste gaan van de ontwikkeling van examens voor de kwalificatiedossiers zelf. Alleen op deze manier kan de ontwikkeling van een examen voor een keuzedeel binnen het uitgangspunt van collectiviteit vallen. De enige uitzondering betreft de keuzedelen Veiligheid en vakmanschap n2 en n3. Deze vallen binnen afspraken die wij met de scholen en Defensie hebben.

Daarnaast kan Stichting Praktijkleren examens voor keuzedelen maken op aanvraag van een of meerdere scholen. Ook hier betreft het keuzedelen die in principe gekoppeld zijn aan kwalificatiedossiers van ZDV, ICT of Commercie. Hiervoor stelt Stichting Praktijkleren een offerte op waarin de volledige kosten voor de ontwikkeling van het betreffende examen worden berekend.