Links

 • Autisme in het MBO
  Informatie voor ouders, leerlingen, docenten en werkgevers over het opleiden en begeleiden van leerlingen met een autistische stoornis in het mbo.
 • Cinop
  Adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen.
 • Computermuseum
  Beschikt over een uitgebreide collectie historisch materiaal: computerapparatuur, boeken en tijdschriften. Werkt samen met Stichting Bonami Spelcomputers.
 • ECABO/SBB
  Kenniscentrum voor de administratieve sectoren en ICT- en veiligheidssectoren van het mbo.
 • Kennisnet
  Publieke ICT-partner voor het onderwijs. Levert onder andere educatieve diensten en producten om het leren te vernieuwen.
 • Kenteq
  Kenniscentrum voor technisch vakmanschap.
 • Registerleraar
  Register van, voor en door leraren in o.a. het mbo.
 • Loket MBO-ICT
  Samenwerkingsverband van ECABO en Kenteq, gericht op mbo-ICT
 • MBO Raad
  Brancheorganisatie voor mbo en volwasseneneducatie.
 • Ministerie van OCW
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Onderwijsinspectie
  Bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.
 • saMBO-ICT
  Zelfstandige organisatie van en voor mbo-instellingen. Belangrijkste pijlers: belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.
 • Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
  Gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van studiedagen en cursussen.
 • Schoolvakanties
  Overzicht van alle schoolvakanties.
 • Steunpunt taal en rekenen mbo
  Ondersteunt scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs in het mbo.
 • Stichting Consortium Beroepsonderwijs
  Verbindt onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs. Stichting MobiliteitslerenVan, voor en door opleidingen in de mobiliteitsbranche.